PRASATA, VEPŘOVÉ MASO - 5.12.1997

PRASATA, VEPROVÉ MASO - 5.12.1997

Vývoj na trhu veprového masa - aktuální ceny

Koncem listopadu farmárské ceny jatecných prasat se nejcasteji pohybovaly v rozmezí od 39,00 Kc do 41,50 Kc za 1 kg živé hmotnosti v I. jakostní tríde.

Zacátkem prosince prumerná cena jatecných prasat v CR se pohybuje kolem 39,00 Kc za 1 kg živé hmotnosti v I. jakostní tríde. Ve druhé dekáde prosince se predpokládají ceny jatecných prasat v rozmezí 38,00 Kc až 39,00 Kc za 1 kg živé hmotnosti.

Aktuální informace z trhu veprového masa

Podle CSÚ ke konci 3. ctvrtletí 1997 stavy prasat v CR byly na úrovni 4 161 126 ks a z tohoto poctu se chovalo 317 409 prasnic. Prodej jatecných prasat od pocátku roku do konce zárí v porovnání s lonským rokem se snížil o 6,8% a cinil celkem 426 210 tun živé hmotnosti.

Za tri ctvrtletí letošního roku na 1 prasnici se narodilo 14,5 ks selat a odchováno bylo 13,2 ks.

Ve ctvrtém ctvrtletí lze ocekávat stagnaci dosavadního stavu s ohledem na uskutecnený prodej selat do zahranicí v ríjnu a listopadu. Za pozitivní jev lze považovat urcité letošní zvýšení reprodukcní užitkovosti prasnic v užitkové, ale nikoliv ve šlechtitelské sfére chovu prasat. Z toho duvodu v posledním období ceny zástavových selat poklesly na úroven kolem 52,00 Kc za 1 kg živé hmotnosti.

Informace ze zahranicí

Dne 10.11.1997 na zasedání výboru Evropských chovatelu prasat (EPP) v Hanoveru bylo rozhodnuto, že poprvé v historii této organizace príští výrocní zasedání se bude porádat mimo zeme EU v Praze. Toto významné setkání predstavitelu evropských chovatelu prasat se bude konat 3. - 5. cervna 1998 na CZU v Praze 6 - Suchdole.

Tisk

Další články v kategorii

Agris Online

Agris Online

Agris on-line
Papers in Economics and Informatics


Kalendář


Podporujeme utipa.info