Agris.cz - agrární portál

PRASATA, VEPŘOVÉ MASO - 5.12.1997

5. 12. 1997 | ČZU

PRASATA, VEPROVÉ MASO - 5.12.1997

Vývoj na trhu veprového masa - aktuální ceny

Koncem listopadu farmárské ceny jatecných prasat se nejcasteji pohybovaly v rozmezí od 39,00 Kc do 41,50 Kc za 1 kg živé hmotnosti v I. jakostní tríde.

Zacátkem prosince prumerná cena jatecných prasat v CR se pohybuje kolem 39,00 Kc za 1 kg živé hmotnosti v I. jakostní tríde. Ve druhé dekáde prosince se predpokládají ceny jatecných prasat v rozmezí 38,00 Kc až 39,00 Kc za 1 kg živé hmotnosti.

Aktuální informace z trhu veprového masa

Podle CSÚ ke konci 3. ctvrtletí 1997 stavy prasat v CR byly na úrovni 4 161 126 ks a z tohoto poctu se chovalo 317 409 prasnic. Prodej jatecných prasat od pocátku roku do konce zárí v porovnání s lonským rokem se snížil o 6,8% a cinil celkem 426 210 tun živé hmotnosti.

Za tri ctvrtletí letošního roku na 1 prasnici se narodilo 14,5 ks selat a odchováno bylo 13,2 ks.

Ve ctvrtém ctvrtletí lze ocekávat stagnaci dosavadního stavu s ohledem na uskutecnený prodej selat do zahranicí v ríjnu a listopadu. Za pozitivní jev lze považovat urcité letošní zvýšení reprodukcní užitkovosti prasnic v užitkové, ale nikoliv ve šlechtitelské sfére chovu prasat. Z toho duvodu v posledním období ceny zástavových selat poklesly na úroven kolem 52,00 Kc za 1 kg živé hmotnosti.

Informace ze zahranicí

Dne 10.11.1997 na zasedání výboru Evropských chovatelu prasat (EPP) v Hanoveru bylo rozhodnuto, že poprvé v historii této organizace príští výrocní zasedání se bude porádat mimo zeme EU v Praze. Toto významné setkání predstavitelu evropských chovatelu prasat se bude konat 3. - 5. cervna 1998 na CZU v Praze 6 - Suchdole.


Zdroj: ČZU, 5. 12. 1997

© Copyright AGRIS 2003 - Publikování a šíření obsahu agrárního WWW portálu AGRIS je možné (pokud není uvedeno jinak) pouze za podmínky uvedení zdroje v podobě www.agris.cz a data publikace v AGRISu.

Přímá adresa článku:
[http://www.agris.cz/detail.php?id=174169&iSub=518 Vytištěno dne: 28.05.2024 15:06