Agris.cz - agrární portál

Spotřeba masa má klesnout

6. 1. 1998 | Hospodářské noviny

HN - 6.1.1998

Spotreba masa má klesnout

Praha - Spotreba hovezího a veprového masa by mela v letošním roce mírne klesnout, predevším u hovezího, by však mel být mnohem mírnejší než v predchozích letech.

Pokles ve spotrebe hovezího masa predpokládá Ministerstvo zemedelství (MZe) podle své analýzy o necelé procento, zatímco loni mezirocní propad dosáhl úrovne kolem 12 procent. Letos by se také mel výrazneji zvýšit dovoz hovezího, a to na devet tisíc tun v živé hmotnosti proti peti tisícum tun loni. Vývoz by mel stagnovat na úrovni 22 tisíc tun. MZe ve své analýze nevyloucilo, že Státní fond tržní regulace letos vstoupí na trh s hovezím masem dotacemi jeho vývozu, aby tak odcerpal znacný prebytek nabídky nad poptávkou. Ten vznikl jednak vlivem znacného vybíjení krav se ztrátou produkcí mléka.

U veprového masa by mela spotreba letos mezirocne klesnout o necelá dve procenta, zatímco o rok dríve byl tento pokles o procento vyšší. Stejne jako u hovezího se ocekává nárust dovozu, a to na pet tisíc tun v živé hmotnosti proti trem tisícum tun loni. klesnout by mel i vývoz, ze 14 na 13 tisíc tun.

- jaf


Zdroj: Hospodářské noviny, 6. 1. 1998

© Copyright AGRIS 2003 - Publikování a šíření obsahu agrárního WWW portálu AGRIS je možné (pokud není uvedeno jinak) pouze za podmínky uvedení zdroje v podobě www.agris.cz a data publikace v AGRISu.

Přímá adresa článku:
[http://www.agris.cz/detail.php?id=174169&iSub=518 Vytištěno dne: 21.05.2022 12:16