Agris.cz - agrární portál

Z konference "Povodně a krajina`97" doporučení k zákonu o vodách

14. 11. 1997 | ČTK

Z konference "Povodne a krajina`97" doporucení k zákonu o vodách

BRNO 14.listopadu (CTK) - Vecný zámer zákona o vodách by mel být predložen k projednání vládou ješte do konce listopadu. Vyplynulo to dnes ze záverecné diskuse dvoudenní konference "Povodne a krajina`97". Konference, jíž se zúcastnilo na 350 odborníku z CR, reagovala zejména na letošní nicivé povodne. Akci pripravil Ceský výbor ICID - nevládní organizace pro ochranu pred škodlivými úcinky vod.

Konference podle mínení úcastníku napríklad prokázala "kolik profesí se musí potkat k rešení problému voda-puda-krajina", jak odlišnou terminologii používají zástupci jednotlivých profesních skupin a jak rozdílnou cestu chtejí volit k dosažení stejného spolecného cíle.

Po vyslechnutí asi 90 prednášek v devíti tematických sekcích formulovali úcastníci s odkazem na prednesené príspevky radu doporucení, která mají být ješte zapracována do pripravovaného dokumentu urceného k vládnímu projednání a následne k verejné diskusi.

Za prioritní prítomní oznacili jednoznacné vymezení právní povahy vod, práv a povinností užívání vod a jejich koryt a také vyrešení kvalifikované péce o všechny vodní toky. Za základní protipovodnovou prevenci má být považována akumulace povodnové vlny v nádržích a poldrech v oblastech horních toku, doplneny mají být v horních úsecích rek Moravy a Becvy.

Analyzovat se má stav nynejšího systému technických opatrení na ochranu pred povodnemi jako je dosažený stupen ochrany, míra rizik, možnosti systému, nejvíce ohrožená území a sídlište. S tím souvisí vypracování koncepce rešení zmíneného stavu s urcením priorit v jednotlivých ucelených povodích.

Rádne má být vykonáván vodohospodárský dozor a dohled v prutocných profilech a zátopových územích, který by zajistil odstranování prekážek ci závad v ochranných hrázích a ovládacích objektech, ale i nepovolování staveb v ohrožených územích.

Jirí Šesták do


Zdroj: ČTK, 14. 11. 1997

© Copyright AGRIS 2003 - Publikování a šíření obsahu agrárního WWW portálu AGRIS je možné (pokud není uvedeno jinak) pouze za podmínky uvedení zdroje v podobě www.agris.cz a data publikace v AGRISu.

Přímá adresa článku:
[http://www.agris.cz/detail.php?id=174169&iSub=518 Vytištěno dne: 06.12.2022 23:08