Agris.cz - agrární portál

Vodní zákon v odlišných verzích

11. 5. 2000 | ČTK

Předloha zákona o vodách postupuje v pondělí do vlády ve dvou podobách a řada ustanovení zákona je v alternativních řešeních. Nejzávažnější je otázka veřejné správy,tedy kdo bude ústředním orgánem. Na dnešní tiskové konferenci, konané při příležitosti veřejného slyšení zákona, to řekl předseda podvýboru pro zemědělství, lesnictví a vodního hospodářství Senátu Vladimír Oplt.

Gescí nad zákonem bylo pověřeno ministerstvo životního prostředí (MŽP) a spolupředkladatelem je ministerstvo zemědělství(MZe). Cílem veřejného slyšení, pořádaného uvedeným podvýborem Senátu, je zjistit důvody stanovisek resortních předkladatelů a názory odborné veřejnosti. Spornými body v návrzích obou ministerstev jsou dále otázky ochrany před povodněmi, plateb, vodního plánování, minimální zůstatkové průtoků, minimální hladiny podzemních vod a další. Ministr životního prostředí Miloš Kužvart uvedl, že rámcová směrnice Evropské unie souhlasí s oddělením kompetencí hospodářských od ostatních, ovšem zdůrazňuje, že nakládání s vodami není hospodaření. MŽP zohledňuje požadavek EU na zajištění integrované ochrany jakosti a množství povrchových a podzemních vod, včetně souvisejících ekosystémů.

K zajištění působnosti ve věci ochrany vod je však nezbytné, aby MŽP byly svěřeny i nástroje k zajištění této ochrany, tj. zejména povolovací pravomoci k odběru vody nebo k vypouštění znečištěných vod. MZe se hlásí k legislativě EU na úseku vodního hospodářství,sdělil jeho náměstek Karel Tureček. Zároveň se ale domnívá, že nelze v jediném úřadu pokrýt kontrolní a dozorové činnosti a současně řídit výkon státní správy a zajišťovat hospodářské činnosti. Dodal, že základní zásobu vody tvoří půda a půdní výpar, což řadí resort zemědělství do prioritní polohy.


Zdroj: ČTK, 11. 5. 2000

© Copyright AGRIS 2003 - Publikování a šíření obsahu agrárního WWW portálu AGRIS je možné (pokud není uvedeno jinak) pouze za podmínky uvedení zdroje v podobě www.agris.cz a data publikace v AGRISu.

Přímá adresa článku:
[http://www.agris.cz/detail.php?id=174169&iSub=518 Vytištěno dne: 16.04.2024 23:18