Voda pro zemědělce bude dočasně zdarma

Voda sloužící k udržení vodních poměrů zemědělských pozemků a voda napouštěná do rybích líhní a sádek bude nově, v přechodném období letošního roku poskytována zdarma. O této formě pomoci zemědělcům totiž rozhodla, jak dnes informoval AGRIS Jiří Felčárek z tiskového oddělení MZe, česká vláda na svém jednání v pondělí 15. května.

"Vláda na svém zasedání na návrh Ministerstva zemědělství rozhodla změnou Nařízení vlády č. 35/1979 Sb., o úplatách ve vodním hospodářství, ve znění Nařízení vlády č. 91/1988 Sb., o pomoci zemědělcům postižených současným suchem. Od roku 2001 bude odběr vody řešen novelou vodního zákona. K tomuto rozhodnutí vedla obava z vážného narušení vyváženosti vodního režimu, související s dlouhotrvajícím suchem, které je způsobené výrazným poklesem srážek a teplým počasím. Rozhodnutí nemá dopad na státní rozpočet, rovněž dopad na ceny vody pro ostatní odběratele se v letošním roce nepředpokládá, správcům vodních toků budou případné finanční dopady hrazeny v rámci souboru opatření MZe na řešení následků sucha," uvedl Felčárek.

Doplnil, že vláda zároveň uložila ministru zemědělství vypracování zprávy o rozsahu škod způsobených katastrofálním suchem v letošním roce s doporučením pro další postup.

Tisk

Další články v kategorii

Agris Online

Agris Online

Agris on-line
Papers in Economics and Informatics


Kalendář


Podporujeme utipa.info