Agris.cz - agrární portál

Řádná valná hromada Vodovody a kanalizace Hodonín, a.s.25.5.2000

25. 5. 2000 | Obchodní věstník

Obchodní jméno: Vodovody a kanalizace Hodonín, a.s.

Sídlo: Purkyňova 2, Hodonín

IČO: -

Datum a čas konání valné hromady: 25.5.2000 od 10.00 hodin

Místo konání valné hromady: Kulturní dům EHO, Bratislavská 2, Hodonín

Řádná

Rozhodný den k účasti na valné hromadě: 18.5.2000

Nebude-li valná hromada po uplynutí jedné hodiny od stanoveného začátku usnášeníschopná, svolá představenstvo novým oznámením náhradní valnou hromadu tak, aby se konala nejpozději do šesti týdnů s nezměněným pořadem jednání.

Zdroj: Obchodní věstník, sekce A, 19.4.2000, s. 25


Zdroj: Obchodní věstník, 25. 5. 2000

© Copyright AGRIS 2003 - Publikování a šíření obsahu agrárního WWW portálu AGRIS je možné (pokud není uvedeno jinak) pouze za podmínky uvedení zdroje v podobě www.agris.cz a data publikace v AGRISu.

Přímá adresa článku:
[http://www.agris.cz/detail.php?id=174169&iSub=518 Vytištěno dne: 23.04.2024 18:35