Marta Kubišová mezi myslivci

MARTA KUBIŠOVÁ MEZI MYSLIVCI!

Studentský myslivecký spolek posluchačů Lesnické fakulty ČZU v Praze připravil na 2. dubna t. r. další z cyklu odborných mysliveckých přednášek. Organizátoři tentokrát zvolili téma "Myslivost vs. zákon na ochranu zvířat", což samo o sobě nezadává příčinu k údivu. Ten však zajistil host a přednášející v jedné osobě - zpěvačka Marta Kubišová, jinak též moderátorka televizního pořadu "Chcete mě?", ve kterém se myslivci často ocitají "na pranýři". Pozvání na přednášku přijal rovněž předseda Ligy na ochranu zvířat Radovan Valeš.

Organizátoři akce již předem avizovali vysoký zájem o účast na přednášce a proto si za přednáškovou místnost zajistili rovnou celou Aulu pražské zemědělské univerzity. Jejich předpoklady se ukázaly jako správné - zájemci zaplnili téměř všechna místa k sezení. Nejpočetnější skupinou byli samozřejmě studenti, avšak část míst obsadily i starší ročníky, mezi kterými byly vidět především zelené uniformy.

Úvod přednášky patřil hostům, kteří dostali příležitost 20 minut hovořit na stanovené téma. Poté měla následovat diskuse. Jako první byla vyzvána Marta Kubišová, která však vzápětí předala slovo Radovanu Valešovi a požádala jej, aby seznámil přítomné se smyslem ochrany zvířat. Přednášející hovořil o poslání ochrany zvířat a vztazích mezi člověkem a zvířaty. V podmínkách ČR je organizovaná ochrana zvířat v porovnání se zeměmi západní Evropy na počátku. První zákon na ochranu zvířat proti týrání byl u nás přijat v roce 1992 a v mnoha případech jej nezná veřejnost, ani zastupitelé obcí a měst a nechovají se podle jeho ustanovení.

Po příspěvku Radovana Valeše se ujala slova Marta Kubišová. Ve svém monologu věnovala pozornost zejména televiznímu pořadu "Chcete mě?": zhodnotila jeho historii od roku 1991, kdy se začal na televizních obrazovkách objevovat, až do současnosti. Hovořila o zpracovávání zasílaných námětů, systému práce při tvorbě jednotlivých pořadů a cílech a snahách tvůrců.

Výstupy obou aktérů byly poměrně stručné a dala se z nich vycítit určitá dávka opatrnosti, zřejmě vzhledem k prostředí a publiku.

Po úvodní části vyzval moderátor přednášky účastníky k diskusi, a to nejen k problematice nastíněné v průběhu předchozích minut, ale zejména k tématu večera: rozporům mezi myslivostí a zákonem na ochranu zvířat. Citovat všechny dotazy z publika a následné odpovědi Marty Kubišové a Radovana Valeše není z důvodu prostoru určeného tomuto příspěvku možné. Proto si dovolím jen zkráceně shrnout přibližně dvouhodinovou diskusi a předem se omlouvám za případný subjektivní názor.

Většina přítomných, která očekávala střet mezi názory na odstřel toulavých psů a koček, se samozřejmě nemýlila. Marta Kubišová uváděla konkrétní případy, se kterými se za svou praxi moderátorky pořadu "Chcete mě?" setkala a zdůrazňovala snahu upozorňovat televizní diváky na to, že provinilci jsou jednotlivci, nikoli myslivci jako celá skupina. Na dotazy průběžně reagoval i Radovan Valeš. V souvislosti s konkrétními příklady zastřelení či postřelení zvířat (např. postřelení samice orla říčního na rybníku Žabakor při podzimním honu na kachny v loňském roce) poukazovali přednášející na to, že by si myslivci měli mezi sebou udělat pořádek a jednotlivce, jejichž činy vrhají stín na celou skupinu, ze svých řad vyloučit a přispět k potrestání za jejich činy. Mnohdy totiž dochází k tomu, že v případě incidentu se všichni, kteří by k němu mohli něco říci, případně jej objasnit, stáhnou do ulity a brání tak jeho vyšetření. To je však zároveň, jak uvedl Radovan Valeš, obecným nešvarem dnešní české společnosti. S tímto názorem nejde než souhlasit, konstatoval jeden z přítomných diskutérů z řad myslivců. Současně však zdůraznil současnou neutěšenou situaci, kterou mnohé sdělovací prostředky včetně pořadu "Chcete mě?" svými často nepřesnými informacemi způsobují. Na mysli měl zejména paušalizaci a házení všech myslivců do jednoho pytle. Problém paušalizace a jeho odmítání byl ostatně pojítkem mnoha reakcí z publika. Marta Kubišová tudíž slíbila, že se bude snažit rozlišovat mezi myslivci a "myslivci" a příznivce pořadu "Chcete mě?" i v tomto duchu informovat.

V průběhu korektní diskuse se místy projevila neznalost některých základních termínů zákona o myslivosti (např. honitba, zvěř) ,případně mylná orientace v myslivecké problematice ze strany obou přednášejících. Přestože tento fakt chvílemi snižoval úroveň diskuse, celkový dojem z pořádané akce lze hodnotit kladně, především jako krok k navázání kontaktu mezi myslivci a laickou veřejností.

Ing. David Vaca

Tisk

Další články v kategorii

Agris Online

Agris Online

Agris on-line
Papers in Economics and Informatics
ISSN: 1804-1930


Kalendář


Podporujeme utipa.info