Stromy dostávají geny živočichů, dokonce i lidí

Pokusné topoly v americké Minnesotě rostou jako o překot. Co víc, obsahují jedinečná dřevěná vlákna. Lze je přeměnit na celulózu bez toxických látek - odpadu papíren. Jabloně v jednom ze sadů na západě Kanady zase zabíjejí hmyz bez postřiků. Dávají přitom chutná šťavnatá jablka. Tyto stromy mají jedno společné: jsou geneticky upravené. Předznamenávají brzký příchod biotechnologické revoluce do lesnictví. Vědci vkládají cizí geny, nositele dědičných informací, do buněk stromů. Pocházejí ze zvířat, dokonce i z člověka. Tímto způsobem se experti snaží ovlivnit růst stromů, jejich schopnost vázat oxidy uhlíku, odolnost proti škůdcům a další vlastnosti. Ústavy a společnosti zaměřují největší pozornost na vývoj stromů pro dřevařský a papírenský průmysl. Důvody jsou zřejmé:

* Dřevařský průmysl je výnosné odvětví. Jeho roční obrat dosahuje 400 miliard dolarů, to je v přepočtu 15,6 bilionu korun.

* Ekonomové předvídají, že se výroba papíru v příštích dvou desetiletích zvýší o polovinu.

Zastánci mutovaných stromů tvrdí, že genetické úpravy jsou jediným možným způsobem, jak zvýšit těžbu dřeva bez ničivých dopadů na lesy. "Hektar lesa s dvojnásobně rychleji rostoucími stromy zachrání hektar tradičního lesa," říká Ron Sederoff, šéf Ústavu lesnické biotechnologie na Univerzitě Severní Karolína v rozhovoru pro televizi CNN. Americké ministerstvo zemědělství povolilo již 130 zkoušek se stromy, do jejichž buněk výzkumníci vpravili cizí geny. Jedni si od genetických úprav slibují kvalitní stromy. Druzí varují před narušením ekologické rovnováhy, před stěží předvídatelnými reakcemi živočichů na nové rostliny. Patří k nim také Vladimír Krchov, šéf odboru lesního hospodářství na Ředitelství lesů České republiky. "Dávám přednost přirozené obnově lesů," uvádí tento expert. "Dovedu se ještě smířit s pěstováním nějakého účelového porostu na produkci dřevní hmoty. To ale není lesní ekosystém. S jeho genetickými úpravami nesouhlasím." Krchov připomíná, že v České republice se pokusy s genetickými úpravami stromů neprovádějí. Vláda se hlásí k trvale udržitelnému hospodaření v lesích, které kopíruje pomalý evoluční vývoj.

Tisk

Další články v kategorii

Agris Online

Agris Online

Agris on-line
Papers in Economics and Informatics
ISSN: 1804-1930


Kalendář


Podporujeme utipa.info