Pravidla pro kácení kůrovcových smrků na Suchém vrchu potvrdilo ministerstvo životního prostředí

Vloni v červnu AOPK ČR, Správa CHKO Jeseníky povolila na žádost vlastníka, Biskupských lesů, zásahy v části přírodní rezervace Suchý vrch v nepůvodních smrkových monokulturách napadených kůrovcem. Cílem bylo zabránit jeho šíření do okolních porostů. Zároveň stanovila přísná pravidla, například že všechno dřevo musí zůstat na místě, aby se půda neochudila o cenné živiny. S tímto postupem ale nesouhlasily některé nevládní organizace. Nyní MŽP původní rozhodnutí AOPK ČR v plném rozsahu potvrdilo.

„MŽP potvrdilo, že jsme rozhodli ve prospěch zdejší přírody. Suchý vrch je cenný především borovými porosty, některé borovice jsou starší než tři sta let. Ty jsou samozřejmě ponechány samovolnému vývoji bez lidských zásahů. Naším dlouhodobým cílem je v místech, kde jsou nepůvodní kulturní smrčiny, změnit složení zdejšího lesa tak, aby co nejvíce odpovídalo přírodní skladbě, kde by mělo být mnohem více buků, jedlí a javorů. Citlivě vybrané a šetrně pokácené smrky tak mohou paradoxně pomoci i zdejší přírodě, protože uvolní prostor pro přirozenou obnovu původními druhy stromů. Neodvětvené pokácené stromy mohou tvořit účinnou mechanickou bariéru proti okusu zvěří a usnadní tak uchycení mladých semenáčků,“ vysvětluje Petr Šaj z Agentury ochrany přírody a krajiny ČR, Správy CHKO Jeseníky. 

Přírodní rezervace je rozdělena na tři pásma. V pásmu A nejsou povoleny žádné zásahy, v pásmu B je stanoveno osm podmínek (například nejméně polovina stromů tvořících nejstarší patro musí zůstat stát, stromy s průměrem nad 45 cm se odkorňují nastojato). Znamená to, že je prakticky vyloučeno, aby tu vznikly holiny. Všechno dřevo také musí zůstat na místě k zetlení.

MŽP ve svém rozhodnutí například konstatuje, že „…dle ministerstva jsou jednotlivá pásma dle napadeného rozhodnutí vymezena agenturou účelně…dosavadní realizace asanačních zásahů dle napadeného rozhodnutí za účelem ochrany hospodářských smrkových lesů byla opodstatněná.  Současně těmito asanačními zásahy nedošlo k poškození předmětu ochrany PR Suchý vrch….“

Kontakt:

Petr Šaj, Agentura ochrany přírody a krajiny ČR, vedoucí Správy CHKO Jeseníky, e:mail: petr.saj@nature.cz, tel: 724 800 937

Karolína Šůlová, Agentura ochrany přírody a krajiny ČR, e-mail: karolina.sulova@nature.cz, tel: 724 102 406

Agentura ochrany přírody a krajiny České republiky – www.nature.cz

Agentura ochrany přírody a krajiny České republiky je státní instituce, která zajišťuje odbornou i praktickou péči o naši přírodu, zejména o chráněné krajinné oblasti, národní přírodní rezervace a národní přírodní památky. Více na www.nature.cz.

 

Tisk

Další články v kategorii Lesnictví

Agris Online

Agris Online

Agris on-line
Papers in Economics and Informatics
ISSN: 1804-1930


Kalendář


Podporujeme utipa.info