Pět nových tůní vzniklo v zaniklé nádrži v přírodním parku na Jihlavsku

Hradec Králové, 14. června 2024 – Soustavu pěti tůní vytvořily Lesy České republiky v zátopě zaniklé malé vodní nádrže Na Alejích v údolí přírodního parku Kněžického potoka na Jihlavsku v Kraji Vysočina. Stavební náklady dosáhly 745 tisíc korun bez DPH.

Z původní vodní nádrže zbylo pouze torzo zemní hráze. Zátopu využili vodohospodáři z Lesů ČR a vybudovali v ní pět tůní, které zadržují v krajině vodu a jsou biotopem vodomilných rostlin a živočichů.

„Dvěma tůněmi vede nově přeložené koryto vodního toku, které je zásobuje vodou. Pro vybudování jedné z nich jsme využili torzo bývalé hráze. Ostatní tůně zadržují průsakovou a dešťovou vodu,“ uvedl Pavel Hopjan, vedoucí správy toků Lesů ČR pro povodí Dyje.

Projektu předcházel biologický průzkum lokality. „Neprokázal sice přítomnost zvláště chráněných živočichů, ale hned po dokončení projektu se v místě objevili skokani zelení, ropuchy obecné, včetně jejich snůšek a další živočichové. Často tam najdeme i stopy zvěře,“ dodal Hopjan.

Tůně se nacházejí u lesní cesty, která vede z obce Jestřebí k loveckému zámečku Aleje. Navazuje na původní smrkový les, který se po kůrovcové kalamitě obnovil a proměnil v les smíšený s mnoha druhy dřevin, zejména buků, bříz a olší.

Kontakt: Eva Jouklová – tisková mluvčí; Lesy ČR, s.p; +420 725 257 900; eva.jouklova@lesycr.cz

Tisk

Další články v kategorii Lesnictví

Agris Online

Agris Online

Agris on-line
Papers in Economics and Informatics


Kalendář


Podporujeme utipa.info