Společnost PGRLF, a.s. stanovila sazby podpor pojištění

Podpůrný a garanční rolnický a lesnický fond, a.s. stanovil sazby podpory pojištění pro rok 2019.

Finanční podpora pojištění je poskytována s cílem zpřístupnit pojistnou ochranu podnikatelům v zemědělství a lesnictví. Podpora je poskytována ve formě úhrady části pojistného, a to v rámci jednotlivých programů podpor.

„Stanovení sazby podpory pojištění je nedílnou součástí programů PGRLF, a.s., do kterých se hlásí zemědělci či lesníci, kteří investovali do pojištění jakožto do jednoho z nástrojů snížení rizik svého podnikání. V letošním roce byla oproti roku 2018 sazba podpory navýšena u speciálních plodin z 55 % na 58 %, u ostatních plodin ze 42 % na 45 % a u pojištění hospodářských zvířat zůstala zachována hodnota 50 % uhrazeného pojistného. V ostatních programech je stanovena maximální možná výše podpory,“ řekl předseda představenstva PGRLF, a.s., Mgr. Dipl.-Ing.sc.agr. Vladimír Eck.

Výše podpory v rámci jednotlivých programů se pohybuje mezi 30 až 58 procenty uhrazeného pojistného:

 58 % uhrazeného pojistného v rámci programu pojištění speciálních plodin

 50 % uhrazeného pojistného v rámci programu pojištění hospodářských zvířat

 45 % uhrazeného pojistného v rámci programu pojištění ostatních plodin

 50 % uhrazeného pojistného v rámci programu podpory pojištění lesních školek

 30 % uhrazeného pojistného v rámci programu pojištění lesních porostů

Informace o dalších programech podpor společnosti PGRLF, a.s. naleznete na webových stránkách www.pgrlf.cz.

 

Mgr. Barbora Šenfeldová

PR manager

Podpůrný a garanční rolnický a lesnický fond, a.s.

Sokolovská 394/17, 186 00 Praha 8 - Karlín

e-mail: senfeldova@pgrlf.cz / tel.: 720 032 653 / web: www.pgrlf.cz

Tisk

Další články v kategorii Podnikání

Agris Online

Agris Online

Agris on-line
Papers in Economics and Informatics
ISSN: 1804-1930


Kalendář


Podporujeme utipa.info