Mapujeme budoucnost: Evropská federace potravinových bank vede potravinové banky k udržitelné budoucnosti

Evropská federace potravinových bank (FEBA) shromáždila u příležitosti své výroční konference v Praze od 19. června do 21. června zástupce z třiceti evropských zemí pod tématem „Building Sustainable Futures“, aby společně objevovali možnosti posílení systému potravinového bankovnictví v Evropě. Setkání je spolupořádáno Českou federací potravinových bank, která v letošním roce slaví své 30. výročí. Česká federace potravinových bank se při této příležitosti podělí o své zkušenosti z třiceti let fungování v Čechách. „Jsme rádi, že České potravinové banky jsou součástí takové komunity, jako je FEBA. Dlouholeté zkušenosti, inovativní přístup a rozmanitý pohled na problematiku potravinových bank jsou pro nás velkou inspirací. Díky tomu se nám nedávno podařilo v České republice spustit Výdejny potravin, prostřednictvím kterých vydáváme potraviny přímo lidem v nouzi ve 200 městech po celé republice. Těší nás zájem našich evropských kolegů a jejich úzká spolupráce. Konference bude příležitostí ke sdílení našich zkušeností, skvělé spolupráce se státem, neziskovým sektorem a maloobchodníky, které v České republice máme.“ citoval Aleš Slavíček, předseda České federace Potravinových. Česká federace potravinových bank oslaví své 30. výročí a poděkuje svým patronům na slavnostním večeru potravinových bank

Slavnostní večer potravinových bank proběhne v Obecním domě 19. června. Akce se koná pod záštitou a za účasti Evy Pavlové, manželky prezidenta republiky, 1. místopředsedkyně PSP ČR Věry Kovářové a Bohuslava Svobody, primátora hlavního města Prahy. V rámci programu budou oceněni významné osobnosti, které se zasloužily o rozvoj potravinových bank v České republice. Program vyvrcholí koncertem B. Smetany, Mé vlasti, v podání Symfonického orchestru Českého rozhlasu.

Odborná diskuse na výroční konferenci FEBA

Klíčové diskuse se budou týkat témat tvorby politik, sběru a analýzy dat, sociálního a environmentálního dopadu potravinového bankovnictví, zapojení nového publika a zainteresovaných stran a zvýšení kapacit potravinových bank v Evropě.

General Mills, Tesco a UPS jako strategičtí partneři pro FEBA Výroční konference podporovaná třemi dlouhodobými partnery – Tesco, General Mills a UPS – slouží jako příležitost pro tyto společnosti, aby znovu potvrdily svůj závazek posílit partnerství s evropskými potravinovými bankami. Tato spolupráce má za cíl zvýšit úsilí v oblasti předcházení plýtvání potravinami a poskytování potravinové pomoci těm, kteří to potřebují. „Jsme hrdí na to, že Tesco již řadu let podporuje členy FEBA v celé Evropě prostřednictvím bezplatného darování neprodaných potravin, pořádáním sbírek potravin v obchodech a onlinu a dobrovolnickými aktivitami zaměstnanců Tesco v sítích našich národních členů. Jde o vynikající příklad dlouhodobého partnerství, které dnes bojuje za udržitelnou budoucnost,“ prohlásil Michal Vaňáček, Tesco Stores ČR. Jacques Vandenshrik, prezident FEBA, zdůraznil naléhavost jejich práce s odkazem na zvyšující se počet lidí hledajících potravinovou pomoc a potřebu společné akce. „Práce, kterou děláme s našimi partnery, je důležitější než kdy jindy. Odborníci z celé Evropy hlásí dramatický nárůst počtu lidí, kteří se uchylují k potravinové pomoci. Děkujeme našim partnerům. Tato sociální, lidská a environmentální výzva, společná pro každou zemi v Evropě, vyžaduje rázná opatření od všech zúčastněných stran.“ General Mills a FEBA udělují cenu za inovaci ve prospěch potravinové bezpečnosti General Mills se zavázal obnovit své partnerství s FEBA. General Mills, dlouholetý partner napříč několika evropskými zeměmi, byla zejména první společností, která se během vypuknutí pandemie spojila s Federací a poskytla podporu jejich Fondu sociální nouze COVID-19. U příležitosti konference v roce 2024 jdou General Mills a FEBA o krok dále a zahajují grant FEBA na inovace. Tato cena je otevřená všem potravinovým bankám v celé Evropě a bude financovat a podporovat nejinovativnější projekty ve prospěch potravinové

bezpečnosti a snižování plýtvání potravinami. "Partnerství a vazby mezi General Mills a FEBA jsou hluboké a trvají již více než 10 let. Proti prohlubující se inflaci jsou naše partnerství s těmito zásadními organizacemi kritičtější než kdy jindy. Jsme odhodláni přispívat k jejich úsilí v boji proti hladu a snižování plýtvání potravinami, což zajistí, že se přebytečné potraviny dostanou do komunit, které je nejvíce potřebují“, Jonathan Bennett, ředitel pro vnější vztahy General Mills (Evropa a Austrálie).

UPS podporuje potravinové banky v Evropě Poslední dva roky UPS prostřednictvím své filantropické pobočky The UPS Foundation podporuje misi FEBA. Prostřednictvím iniciativ, jako jsou tyto, se UPS snaží dosáhnout svého cíle pozitivně ovlivňovat životy jedné miliardy lidí do roku 2040 prostřednictvím jejich závazku k rozmanitosti, rovnosti, začlenění, dobrovolnictví a charitativnímu dárcovství. "Hlad, cenová dostupnost potravin a plýtvání potravinami jsou témata, která hluboce rezonují mezi zaměstnanci UPS. UPS již léta pravidelně organizuje dobrovolnické aktivity s potravinovými bankami po celé Evropě. Je pro nás nesmírně potěšující, že můžeme přispět k této důležité práci, a těšíme se z výsledků našeho společného úsilí, které pozitivně ovlivní tisíce životů." - Nicolo Sgreva, ředitel pro vztahy s komunitou UPS EMEAI.

 

KONTAKT pro média:

Vendula Seifertová

Česká federace potravinových bank

Mobil: +420 602 539 483 E-mail: v.seifertova@potravinovabanka.cz

www.potravinovebanky.cz www.eurofoodbank.org

www.ups.com, www.about.ups.com, and www.investors.ups.com.

Tisk

Další články v kategorii Potravinářství

Agris Online

Agris Online

Agris on-line
Papers in Economics and Informatics


Kalendář


Podporujeme utipa.info