Kulatý stůl ASZ ČR a SOCR ČR: Sedláci i obchodní řetězce mohou spolupracovat

Na začátku června se v prostorách Asociace soukromého zemědělství ČR uskutečnil kulatý stůl na téma „Cesta českých potravin od malých farem na pulty obchodních řetězců“. ASZ ČR organizovala tuto událost společně se Svazem obchodu a cestovního ruchu ČR, aby bylo možné propojit sedláky se zástupci obchodních distribučních řetězců. Hlavní tématem byla otázka, jak zákazníkům nabídnout větší spektrum produktů z rodinných a lokálně zakotvených farem.

Červnová akce navázala na memorandum, které obě organizace podepsaly v minulém roce a které si klade za cíl zlepšení situace v českém zemědělství. Konkrétně se jedná o snahu vytvořit takové podmínky, aby menší a střední zemědělci měli šanci dostat své produkty k většímu množství zákazníků. Zájem nakupujících o české produkty roste, zatím ale nabídka postrádá pestrost a konkurenceschopnou cenu. Právě proto se kulatého stolu zúčastnili nejenom zástupci zmíněných organizací, ale také reprezentanti několika obchodních řetězců. Setkání byli přítomni rovněž Pavel Vinkler, ředitel odboru podnikatelského prostředí a vnitřního obchodu z Ministerstva průmyslu a obchodu ČR, a ředitel odboru kontroly Jindřich Pokora ze Státní zemědělské a potravinářské inspekce. Prvně jmenovaný popsal některé legislativní aspekty podnikatelského prostředí, konkrétní výsledky snahy o snížení administrativní zátěže v rámci MPO a také řadu elektronických nástrojů, které budou moci veřejnost i státní správa využívat a také řadu dalších užitečných projektů MPO směrem k podnikání. Zástupce SZPI posléze pohovořil o kontrolních aktivitách v rámci zemědělství a přiblížil kontrolní praxi například v oblasti faremních provozů.

Jaroslav Šebek, předseda ASZ ČR, zdůraznil, že cílem setkání je společně vytvářet a využívat obchodní příležitosti pro sedláky a podílet se tak na pozitivních změnách v rámci agrárního sektoru. Jednou z nich by mohlo být právě posílení pestrosti nabídky v regálech velkých řetězců. Distribuce lokálních výrobků do těchto prodejen samozřejmě nemá být jedinou cestou, kterou mohou zemědělci nabízet své produkty. Nicméně může jít do budoucna o potřebnou alternativu, která na českém trhu zatím spíše chybí. Tomáš Prouza, prezident SOCR ČR, vyzdvihl význam vzájemné koordinace ohledně důležitých agrárněpolitických témat. Administrativní a politická pravidla by měla umožňovat, aby se zemědělci mohli rozhodnout, zda jim vyhovuje prodej ze dvora, na trzích či ve velkých řetězcích, případně kombinace vícero forem prodeje. Řada těchto variant ovšem v Česku nemá dostatečnou podporu nebo jsou komplikována zbytečnou byrokracií. Oba představitelé organizací, které akci pořádaly, se shodli na tom, že klíčovým slovem je „pestrost“, a to pestrost nabídky i distribučních možností.

Tato rozmanitost je také deklarovaným cílem, kterého se snaží dosáhnout obchodní řetězce. Přítomní zástupci obchodních domů Penny, Billa, Kaufland a Albert ve svých vystoupeních zdůraznili, že jejich zájem je nabízet širokou škálu produktů, pokud možno českých a čím dál více řeší, jak zařídit, aby jejich mechanismy umožňovaly také časově i místně omezenou produkci. Žádný řetězec totiž nechce nabízet pouze to, co lze snadno nakoupit kdekoli jinde. Velcí producenti samozřejmě mohou nabídnout velké množství produktů a pravidelnou dodávku. Nicméně řetězce chtějí mít ve svých regálech také lokální výrobky, i když jejich dodávka bude více sezónní a nebude se jednat o nadměrná množství. Podle analýz, které si zástupci řetězců dělají, se totiž významná část spotřebitelů stále více zajímá o to, odkud zboží pochází – rostoucímu segmentu zákazníků záleží na tom, jaký má produkt „příběh“. Rodinné farmy a lokálně zakotvená hospodářství přitom mohou nabídnout produkty, které mají transparentní původ, jsou vypěstovány udržitelným způsobem, mají vysokou kvalitu a v neposlední řadě souvisí právě i se silnými a inspirativními příběhy daných rodin. Nejsou to anonymní produkty vytvořené průmyslovým zemědělstvím, ale pečlivě vypěstované potraviny od konkrétních sedláků z českých regionů.

Část tohoto jednání se uskutečnila se všemi účastníky, část ale z konkurenčních důvodů probíhala zvlášť s jednotlivými zástupci obchodních řetězců. Účastnicí se nevyhnuli i problematickým bodům a otevřeně se diskutovaly farmářské zkušenosti s politikou nákupu v konkrétních řetězcích. Pracovní atmosféra však umožnila konstruktivně debatovat a nabízet pohledy a argumenty jak přítomných nákupčích za jednotlivé řetězce, tak farmářů s velice různorodým sortimentem. Celková shoda ale byla ještě na dalším podstatném aspektu současného prodeje potravin. Velké obchodní řetězce mají zájem na tom, aby nabízely potraviny, které nemají velkou uhlíkovou stopu. Stále více se zdůrazňuje společenská odpovědnost podniků a jejich udržitelný rozvoj. Obchodní řetězce tak mají několik dalších důvodů, proč vítají snahu dostat do svých prodejen více lokálních a regionálních potravin: zvýší tak pestrost sortimentu, který bude obohacen o „potraviny s příběhem“, budou moci naplňovat svou společenskou zodpovědnost vůči evropským klimatickým cílům, a v neposlední řadě je zde i ekonomická prospěšnost, kterou skýtá dovoz z nedalekých farem. Řada obchodních zástupců proto poznamenala, že jejich zájmem je spolupracovat s lokálními producenty, pokud je to možné – dovážet potraviny z jiných kontinentů není jejich primárním cílem a jsou otevřeni na dalších podobných setkáních konkrétně hledat způsoby, jak posílit kooperaci s místními producenty. Vyjednávání podmínek, jak dostávat farmářské výrobky od malých a středně velkých producentů také do velkých prodejen, je tedy logickým krokem – červnové setkání ASZ a SOCR tedy jde naproti trendům, které budou sílit.

Celé jednání bylo velmi praktické. Přítomní sedláci dostali také konkrétní rady, jak postupovat, pokud by chtěli nabídnout své produkty obchodním řetězcům: na co by měli klást důraz, čím mohou zaujmout a jak bude vypadat domlouvání spolupráce. Zároveň vyšlo najevo, že je možné pracovat se sezónností dodávek. Například Martin Novák, sedlák, majitel pivovaru Obora a člen Předsednictva ASZ ČR, vyzdvihl význam sezónnosti produkce – ta totiž souvisí s kvalitou potravin, jejich čerstvostí a lokálností. Novák připomněl, že některé obchodní domy využívají termíny jako „jarmark“ a operují s důrazem na čerstvost, přičemž tyto kvality mohou dodat právě malí a středně velcí výrobci, nikoli importy od vzdálených zahraničních producentů. Díky zkušenostem přítomných farmářů, kteří s obchodními řetězci již spolupracovali, byla zdůrazněna rovněž otázka skladování. Zatímco v některých sousedních zemích stát podporuje infrastrukturu skladů, díky nimž je usnadněno dodávání potravin do obchodních řetězců, v Česku je tato podpora mizivá. Právě regionálně dostupné skladovací prostory by vylepšily možnosti, jak obchodní řetězce propojit s produkcí lokálních farmářů.

S tímto systémovým opatřením souvisí i další koncepční kroky. Nezbytná je podpora rodinných farem, kterou ASZ ČR dlouhodobě prosazuje, ale také umenšení administrativní zátěže a celkové usnadnění provozu malých a středně velkých statků, a to včetně takového nastavení dotací, které nebude posilovat především obří agrární komplexy. Tomáš Prouza i další přítomní zástupci SOCR ČR na jednání deklarovali podporu rodinnému zemědělskému podnikání, neboť mimo jiné vnímají, že podpora rodinných a lokálně zakotvených hospodářství je evropskou prioritou, za kterou stále zaostáváme.

Proto k usnadnění spolupráce mezi obchodními řetězci a farmáři v současné době vzniká manuál, který bude shrnovat základní rady a postřehy k nabízení produktů do velkých řetězců. Specifika jednotlivých spoluprací je samozřejmě zapotřebí vyjednávat individuálně, nicméně tato příručka by mohla zjednodušit první kroky pro ty farmáře, kteří mají o takový prodej zájem. Proto nyní SOCR ČR a ASZ ČR na této metodice spolupracují. Na červnové setkání zároveň navážou další události, a to včetně společné tematické konference. Výsledkem spolupráce by mohlo v dlouhodobém kontextu být posílení pestrosti českého zemědělství na více úrovních: větší pestrost na polích, v nabízeném sortimentu i ve způsobech, jak produkty malých a středních farem nabízet zákazníkům.

Mgr. Lukáš Senft, mediální oddělení ASZ ČR

Tisk

Další články v kategorii Potravinářství

Agris Online

Agris Online

Agris on-line
Papers in Economics and Informatics


Kalendář


Podporujeme utipa.info