Jak řeší čeští pekaři zdražení surovin?

Čeští pekaři volají po větší intervenci do cen obilí a ptají se, proč je nutné kupovat obilí za cenu na burze, když je Česko vývozcem obilí a je plně soběstačné. Teď, když cena tuny pšenice stoupla z loňských 4 500 na přibližně 12 000 korun, by se dle nich dalo využít hmotných rezerv a zaručit tak pekařům fixní cenu mouky. Stačilo by jen spočítat, kolik mouky v průměru pekárny spotřebují a toto množství uvolnit na český trh. Dalším možným řešením ze strany vlády je snížení sazby DPH na vybrané základní potraviny z 15% alespoň na úroveň DPH v okolních zemích, kde se sazba u základních potravin pohybuje většinou mezi 5 a 8%. Jaké kroky ministerstvo podniklo?

V minulém týdnu ministerstvo podniklo první krůček a rozhodlo se sledovat ceny vybraných potravin, včetně chleba, aby nedocházelo ke zneužívání současné situace k nepřiměřenému zvyšování cen a odvolávání se na výši režijních nákladů.

Jak zatím situaci řeší pekárny?

Některé pekárny si zatím nevšimly vlivu zdražení produktů na poptávku zákazníků, jiné již naopak musely zavřít. Postupem času se však situace dotkne všech, jelikož každý zákazník má svůj strop a ceny stále rostou.

Tady jsou některé možnosti, se kterými pekaři momentálně pracují:

  • Zúžení sortimentu: Jelikož o některé druhy pečiva nebude s ohledem na vysokou cenu zájem, pekárny omezí nabízený sortiment.
  • Velikost či množství: Některé pekárny zvažují zmenšení produktu při zachování ceny. Zákazník si sice například koupí menší koláč, ale bude si ho stále moci dovolit. Další možností je nabízet i jen půl vánočky atd.
  • Suroviny: Pekaři se rozhodují, se kterými surovinami nadále pracovat a se kterými se rozloučit. Například cena dýňového semínka vzrostla z 60 na 130 korun, což z něj nedělá zrovna vhodnou surovinu.

Tisk

Další články v kategorii Potravinářství

Agris Online

Agris Online

Agris on-line
Papers in Economics and Informatics


Kalendář


Podporujeme utipa.info