HHC bude zařazeno mezi návykové látky, nebude možné ho běžně prodávat v obchodech ani na internetu

Tisková zpráva — Státní zemědělská a potravinářská inspekce prostřednictvím opatření obecné povahy zakáže uvádět na trh potraviny s obsahem látek HHC, HHC-acetát/HHC-O a THCP.

Stání zemědělská a potravinářská inspekce (SZPI) v návaznosti na novelu nařízení vlády č. 463/2013 Sb., o seznamech návykových látek, ve znění pozdějších předpisů, vydá opatření obecné povahy, kterým zakáže všem provozovatelům potravinářských podniků v České republice uvádění na trh veškerých potravin, které obsahují látku Hexahydrokanabinol (HHC), Hexahydrokanabinol-O-acetát (HHC-acetát, HHC-O) nebo Tetrahydrokanabiforol (THCP). Jde o psychotropní látky, které budou uvedené v příloze č. 4 k nařízení vlády č. 463/2013 Sb., o seznamech návykových látek.

„Ministerstvo zemědělství doporučilo regulaci a omezení prodeje HHC, protože jde o návykovou látku, která se bez kontroly prostřednictvím různě volně dostupných produktů dostávala i k dětem,“ řekl ministr zemědělství Marek Výborný (KDU-ČSL).

Opatření obecné povahy bude vydáno v první den účinnosti novely uvedeného nařízení vlády a nabude účinnost ihned zveřejněním na úřední desce. Jeho dodržování se stane předmětem kontrol inspektorů SZPI.

Za potravinu ve smyslu nařízení (ES) č. 178/2002 bude považován jakýkoliv výrobek, který má vzhled, vůni, chuť, tvar, některé složky, či jiné charakteristické vlastnosti typické pro potravinu, a proto lze důvodně předpokládat, že spotřebitel bude výrobek používat jako potravinu, tj. bude ji konzumovat (vkládat či jinak aplikovat do úst a polykat).

Plné znění opatření obecné povahy zveřejní inspektoráty SZPI na svých úředních deskách, a to jak fyzických, tak elektronických.

Vojtěch Bílý

tiskový mluvčí Ministerstva zemědělství

Pavel Kopřiva

tiskový mluvčí Státní zemědělské a potravinářské inspekce

Tisk

Další články v kategorii Potravinářství

Agris Online

Agris Online

Agris on-line
Papers in Economics and Informatics


Kalendář


Podporujeme utipa.info