Pestrá krajina 2022 představí sedláky s mimořádným přístupem ke krajině a půdě

Program Asociace soukromého zemědělství ČR (ASZ ČR) Pestrá krajina představuje ve veřejném prostoru sedláky z rodinných farem, kteří nad rámec svých povinností realizují v krajině řadu přírodě prospěšných opatření, jako jsou např. remízky, aleje, drobné vodní nádrže, zkrátka hospodaří zodpovědným způsobem ke krajině a půdě, produkují kvalitní lokální potraviny a celkově pozitivně ovlivňují své okolí. Které členské farmy ASZ ČR budou oceněny v rámci již pátého ročníku tohoto programu? To vejde ve známost v průběhu konference, která se uskuteční ve středu 18. ledna 2023 v aule na České zemědělské univerzitě v Praze. Moderovat ji bude Vladimír Kořen.

Můžeme prozradit, že i za rok 2022 vybrala hodnotitelská komise složená z řady uznávaných odborníků na životní prostředí farmy, jejichž podnikání a činnosti jsou opět natolik pestré, že určitě zaujmou každého z vás.

Kromě hlavního bodu konference spočívajícího ve slavnostním vyhlášení bude její součástí i několik odborných příspěvků k tématu propojení zemědělství a péče o krajinu se zaměřením na aktuální téma Společné zemědělské politiky EU, její aplikace v České republice a reálného dopadu nastavení právě na zemědělské hospodaření v krajině. Dalším tématem bude myslivost a současné projednávání novely mysliveckého zákona. V druhé části konference pak bude možné diskutovat jak s oceněnými sedláky, tak s hosty, kterých zde přivítáme celou řadu.

Celá akce se koná pod záštitou ministra zemědělství Zdeňka Nekuly a Ministerstva životního prostředí. Účast přislíbil předseda Senátu PČR Miloš Vystrčil a předseda Zemědělského výboru Poslanecké sněmovny PČR Michal Kučera. Veřejnými podporovateli programu Pestrá krajina pro rok 2022 jsou vynikající herečka Dejvického divadla Simona Babčáková, frontman

 

keltské kapely České srdce Michal Schenbauer, legenda českého boxu a kickboxu Luboš Šuda, odborným patronem se stal ornitolog, děkan Fakulty životního prostředí na ČZU prof. Vladimír Bejček.

Z organizačních důvodů prosíme o nahlášení prezenční či online účasti na konferenci na níže uvedených kontaktech.

Šárka Gorgoňová, ředitelka kanceláře ASZ ČR Kontakt: Šárka Gorgoňová, tel.: 604 849 294, e-mail: sarka.gorgonova@asz.cz

 

Asociace soukromého zemědělství ČR je dobrovolnou stavovskou a profesní organizací soukromých zemědělců v České republice. Veškerá její činnost vychází z respektování starých selských tradic a přesvědčení o perspektivě rodinných farem jako základu moderního evropského zemědělství a živého venkova. Počet členů Asociace soukromého zemědělství ČR činí 7 500 sdružených v současné době v 40 regionálních a 10 členských organizacích plošně po celém území země. Tyto podniky obhospodařují necelých 40 procent zemědělské půdy v ČR a podílí se zhruba čtvrtinou na celkové tvorbě zemědělského HDP. Více informací na www.asz.cz.

Tisk

Další články v kategorii Venkov

Agris Online

Agris Online

Agris on-line
Papers in Economics and Informatics


Kalendář


Podporujeme utipa.info