Rekordní rok pro orly mořské na Vysočině. Hnízdí i pták v lednu přiotrávený karbofuranem.

Pokud nenastanou komplikace, měla by letos na Českomoravské vysočině vyletět mláďata orlů mořských z rekordních 25 hnízd. Podařilo se dokonce zahnízdit i orlu mořskému, který byl letos v lednu přiotráven nervovým jedem karbofuranem nedaleko obce Benátky u Žďírce nad Doubravou [1]. Při ochraně hnízd je zásadní spolupráce s lesními hospodáři.

,,Při květnovém kroužkování orlů se mi podařilo odečíst ornitologické kroužky na nohách orla hnízdícího v národní přírodní rezervaci Ransko. K mému velkému překvapení se jednalo o ptáka, který byl nalezen přiotrávený v lednu u Benátek a v záchranné stanici Lipec se jej podařilo zachránit a vypustit do přírody. Tento čtyřletý orel byl okroužkován v roce 2020 jako mládě na Rychnovsku. Mimořádně zajímavé je, že takto mladé zvíře už hnízdí a dokonce úspěšně vyvedlo jedno mládě. Obvykle totiž tito dravci dosahují pohlavní dospělosti později, v pěti až šesti letech,“ vysvětluje zoolog Petr Mückstein z Agentury ochrany přírody a krajiny ČR.

I přes ztráty způsobené otravami početnost orlů mořských na Vysočině každoročně stoupá. Letošních 25 obsazených hnízd je však rekordních. Orli začínají hnízdit již v únoru, největším nebezpečím pro snůšku a malá mláďata je v té době lesní těžba. Samice totiž při vyrušení hnízdo opustí a při nízkých teplotách dochází rychle k zastuzení vajec nebo k úhynu malých mláďat. Tým ornitologů – členů místní pobočky České společnosti ornitologické a Agentury ochrany přírody a krajiny ČR – se proto snaží všechna hnízda nalézt hned na začátku hnízdění.

„Velmi dobře funguje spolupráce s pracovníky státního podniku Lesy ČR. Pokud jim oznámíme polohu orlího hnízda, přeruší v okolí těžbu dřeva. Složitější je, pokud orli zahnízdí na pozemcích soukromých vlastníků. Pak většinou oslovíme kolegy z odboru životního prostředí krajského úřadu, kteří se  ihned snaží příslušné vlastníky lesa kontaktovat a projednat s nimi přerušení lesních prací. Díky efektivní spolupráci a vstřícnosti vlastníků lesa se daří většinu hnízd ochránit před rušením a zajistit úspěšné vyvedení mláďat,“ konstatuje Václav Hlaváč z Agentury ochrany přírody a krajiny ČR, ředitel regionálního pracoviště Vysočina.     

Poznámky:

[1] https://www.novinky.cz/clanek/krimi-na-vysocine-nekdo-otravil-dva-orly-morske-40456379

Fotografie zde: https://www.uschovna.cz/zasilka/PJ636VIIVN76R4ZV-GRW/

  1. Orel mořský po požití otrávené návnady u obce Benátky, foto P. Muckstein
  2. Orel hnízdící v NPR Ransko – podle odečítacího kroužku jde o téhož ptáka, foto P. Muckstein
  3. V roce 2024 zahnízdilo na Vysočině 25 párů orlů mořských, foto V. Hlaváč
  4. Mladý orel mořský na hnízdě, foto V. Hlaváč
  5. Orli mořští mají nejčastěji jedno nebo dvě mláďata, foto V. Hlaváč
  6. Ke kroužkování orlů mořských se používají tzv. odečítací kroužky, jedince lze tak identifikovat i dalekohledem nebo z kvalitní fotografie, foto V. Hlaváč
  7. Samec orla mořského sedí obvykle na dohled od svého hnízda, foto V. Hlaváč

Kontakt:

Václav Hlaváč, Agentura ochrany přírody a krajiny ČR, ředitel regionálního pracoviště Vysočina, tel: 602 205 590, e-mail: vaclav.hlavac@nature.cz

Karolína Šůlová, Agentura ochrany přírody a krajiny ČR, tisková mluvčí, e-mail karolina.sulova@nature.cz, tel: 724 102 406

Agentura ochrany přírody a krajiny České republiky – www.nature.cz

Agentura ochrany přírody a krajiny České republiky je státní instituce, která zajišťuje odbornou i praktickou péči o naši přírodu, zejména o chráněné krajinné oblasti, národní přírodní rezervace a národní přírodní památky. Více na www.nature.cz.

Tisk

Další články v kategorii Venkov

Agris Online

Agris Online

Agris on-line
Papers in Economics and Informatics


Kalendář


Podporujeme utipa.info