Biopaliva v Česku - konec tanců okolo horké kaše

Ve středu 20. září dostane vláda opět k projednání - tentokrát z rukou nové ministryně zemědělství Mileny Vicenové - Program podpory výroby biopaliv, kterým ustanoví Česká republika způsob zavedení paliv biologického původu (bioetanol z obilí, či cukrové řepy a methyl ester řepky olejné). Oznámil to dnes ředitel komunikace Ministerstva zemědělství ČR (MZe) Hugo Roldán. V souladu s legislativou EU mají být biopaliva přimíchávána do paliv z ropy od 1.1. 2007. Program projednávali již zastupitelé předchozí vlády, ovšem rozhodnutí nepadlo. Materiál nebyl ani doprovázen konkrétním návrhem podporujícím některou z předložených tří variant řešení. „Poprvé nyní zazní z úst ministryně Vicenové jednoznačné doporučení schválit variantu zavedení biopaliv zcela bez jakýchkoliv dotací a finančních podpor,“ zdůraznil Roldán.

Kromě toho je ve hře ještě možnost přímé podpory výrobcům biopaliv a varianta uplatňující vratku spotřební daně, která je aplikovaná v řadě zemí EU. „Pro alternativu, kterou bychom mohli trochu lapidárně označit jako „nikomu nic“ hovoří několik velmi pádných argumentů“, říká ministryně. „Především je tato varianta jednoduchá a zcela transparentní - není tam žádný prostor pro případnou korupci. Odpadá také nutnost zdlouhavého procesu notifikace, tedy schválení systému ze strany Evropské komise. To je důležitější tím spíše, že kvůli předchozímu váhání jsme se dostali do nebezpečného skluzu. Celou záležitost musíme vyřešit urychleně“, dodala ministryně.

„Navíc“, upřesnila dále, “Evropská komise upřednostňuje právě variantu bez podpor s ohledem na předpokládaný budoucí vývoj uplatňování biopaliv v celé EU na základě principů daných Akčním plánem EU pro biomasu. V neposlední řadě toto řešení nevyžaduje nároky na státní rozpočet, které se u ostatních variant pohybují v rozmezí 1,06 - 2,30 mld korun ročně“, upřesňuje ministryně.

Varianta bez finančních podpor by pro řidiče znamenala zdražení benzinu a nafty na stojanech v řádech desetihaléřů na litr. Avšak jak je uvedeno výše, požadavky na státní rozpočet v případě přímé podpory, nebo vratky daně jsou také značné.

Tisk

Další články v kategorii

Agris Online

Agris Online

Agris on-line
Papers in Economics and Informatics


Kalendář


Podporujeme utipa.info