Ekologie

  • Zobrazit podle
  • Regionu

Příroda chrání před povodněmi i suchem, obohacuje i inspiruje. Vyfoťte to a své úlovky posílejte do fotosoutěže NATURE@work

24. 3. 2017 | Zdroj: Ministerstvo životního prostředí | Článek Článek

Les listnáče mladé

Zachyťte na fotografii, čím vás příroda obohacuje, a přihlaste se do soutěže NATURE@work, kterou každoročně pořádá Evropská agentura pro životní prostředí (EEA). Tématem letošního ročníku soutěže je vliv přírody a přihlásit se může každý občan EU starší 18 let.

Ministerstvo životního prostředí podpoří žadatele z programu LIFE padesáti třemi miliony korun

24. 3. 2017 | Zdroj: Ministerstvo životního prostředí | Článek Článek

Ministerstvo životního prostředí

Ministerstvo životního prostředí dnes vyhlásilo výzvu k předkládání žádostí o spolufinancování tzv. tradičních projektů podpořených v rámci řádné výzvy programu LIFE vyhlašované Evropskou komisí. Součástí výzvy je také podpora přípravy a zpracování projektové dokumentace.

Startuje Ekovýzva. Letos budou lidé držet “ekologické bobříky” od Hodiny Země do Dne Země

24. 3. 2017 | Zdroj: Greenpeace ČR | Článek Článek

I letos mohou uživatelé internetu sledovat příběhy lidí, kteří přecházejí na veganskou stravu, bojkotují palmový olej či snižují množství vyprodukovaného odpadu.

Politika ochrany klimatu v ČR nám dá víc než antifosilní zákon, dnes ji schválila vláda

23. 3. 2017 | Zdroj: Ministerstvo životního prostředí | Článek Článek

Ovzduší 1

Ambiciózní strategie MŽP na ochranu klimatu do 2030 a postupný přechod na nízko-emisní hospodářství do 2050 dostala od vlády zelenou. Politika ochrany klimatu (POK) v České republice identifikuje cíle, priority a konkrétní opatření ke snižování emisí skleníkových tak, aby ČR dodržela závazky vyplývající z mezinárodních dohod.

Zaplatíš, kolik vyhodíš! MŽP startuje PAYT TOUR 2017

22. 3. 2017 | Zdroj: Ministerstvo životního prostředí | Článek Článek

Odpadky

Ministerstvo životního prostředí se v první polovině letošního roku zaměřuje na osvětu v oblasti snižování množství komunálních odpadů produkovaných na území obcí. Chystá proto v průběhu letošního dubna a května tzv. PAYT TOUR 2017, která čítá 13 seminářů k chytrým systémům pro odpadové hospodářství v obcích.

Středočeský kraj má dvě nové přírodní památky, prohlédněte si je z ptačí perspektivy

22. 3. 2017 | Zdroj: novinky.cz | Odkaz Odkaz

Louka 1

Středočeský kraj bude nově chránit další dvě nové přírodní památky. Staly se jimi okolí obce Řísnice na Benešovsku, kde se nachází biotopově pestrá oblast, a také Stroupínský potok mezi obcemi Hředle a Zdice.

Kamenný vrch v Brně ozdobily tisíce rozkvetlých konikleců

22. 3. 2017 | Zdroj: Ekolist.cz | Odkaz Odkaz

V záplavě fialových konikleců velkokvětých je v těchto dnech přírodní rezervace Kamenný vrch na okraji Brna. Ekologové uvádějí, že jich tam na 12 hektarech roste zhruba 50.000. Koniklec velkokvětý je silně ohrožený rostlinný druh a v České republice původně rostl pouze na jižní Moravě.

Téměř 30 % kontrolovaných ski areálů porušovalo vodní zákon. Padly pokuty za bezmála 450 tisíc korun

20. 3. 2017 | Zdroj: ČIŽP | Článek Článek

Inspektoři České inspekce životního prostředí (ČIŽP) z oddělení ochrany vod se v uplynulých dvou lyžařských sezonách zaměřili na kontroly provozovatelů ski areálů. Zjišťovali, zda při umělém zasněžování dodržují podmínky pro odběr povrchových a podzemních vod.

U Milovic žije téměř polovina druhů českých denních motýlů

17. 3. 2017 | Zdroj: Ekolist.cz | Odkaz Odkaz

Mateřídouška

Na pastvinách u Milovic na Nymbursku se vyskytuje 59 druhů denních motýlů bez vřetenušek, což představuje 42 procent všech druhů z celého Česka. Do bývalého vojenského prostoru u Milovic byli v posledních dvou letech postupně vypuštěni divocí koně, zubři a pratuři s cílem, zachovat mizející stepní společenstva.

Odkazy

Přidat odkaz

Agris Online

Agris Online

Agris on-line
Papers in Economics and Informatics
ISSN: 1804-1930


Kalendář


Podporujeme voa3r.eu