Ekologie

  • Zobrazit podle
  • Regionu

FÁZY EKONOMICKEJ ŠKODY VO VZŤAHU K ROVNICI BILANCIE IMISIÍ

18. 9. 1998 | Zdroj: Odborné konference | Článek Článek

THE RELATION BETWEEN ON PHASES OF ECONOMICAL DAMAGE AND THE EQUATION OF IMISSION BALANCE Ondrej Hronec Adresa autora: Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre, Fakulta ekonomiky a manažmentu DP Košice, Slovenská republika Anotácia: Slovenské exhalačné zdroje vypúšťajú ročne do ovzdušia 320 tis. ton oxidu siričitého, 220 tis. ton oxidov dusíka a 250 tis. ton tuhých úletov.

K NIEKTORÝM PRÁVNYM ASPEKTOM V ODPADOVOM HOSPODÁRSTVE SLOVENSKEJ REPUBLIKY

18. 9. 1998 | Zdroj: Odborné konference | Článek Článek

K NIEKTORÝM PRÁVNYM ASPEKTOM V ODPADOVOM HOSPODÁRSTVE SLOVENSKEJ REPUBLIKY SOME LEGAL ASPECTS OF THE ENVIROMENT PROTECTION OF WASTE MANAGEMENT IN SLOVAK REPUBLIK. Mária Dobišová Kontaktná adresa: JUDr. Mária Dobišová, Katedra práva FEM, Slovenská poľnohospodárska univerzita, Tr.. A Hlinku 2, 949 76 Nitra, tel. 087/601, kl.

OPTIMALIZÁCIA ZÁVLAHOVÝCH SYSTÉMOV

18. 9. 1998 | Zdroj: Odborné konference | Článek Článek

OPTIMALIZÁCIA ZÁVLAHOVÝCH SYSTÉMOV OPTIMIZACION OF IRRIGATION SYSTEMS Imrich Okenka, Zuzana Palková Adresa autora: Doc.Dr.Ing.Imrich Okenka, CSc, Katedra informatiky, Fakulta ekonomiky a manažmentu Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre, Tr. A.Hlinku 2, 949 76 Nitra Abstract: Optimization of parameters of large irrigation systems is very important from economical point of wiev.

VEDLEJŠÍ PRODUKTY POTRAVINÁŘSKÉHO PRŮMYSLU - ZDROJE A RIZIKA

18. 9. 1998 | Zdroj: Odborné konference | Článek Článek

Adjacent produces of food-processing industry - sources and diversification Samek,M., Hučko, B.*: Adresa autorů: ČZU v Praze,Katedra obchodu a financí *Katedra výživa a krmení hospodářských zvířat Anotace: Realizace vedlejších produktů zemědělství a navazující zpracování představují zdroj surovin využitelných převážně jako krmiv a kompostů. Z chovu zvířat je realizováno zpracováním kadaverů na 1,8 tis.

Deště zvedly hladiny některých českých řek až na trojnásobek

15. 9. 1998 | Zdroj: ČTK | Článek Článek

Dešte zvedly hladiny nekterých ceských rek až na trojnásobek PRAHA 15.zárí (CTK) - Vlivem dnešních silných deštu se zvedly hladiny nekterých rek v jihozápadních a severovýchodních Cechách až na trojnásobek. Na rece Vydre u Modravy na Klatovsku a na Otave v Sušici, kde hydrometeorologové zaznamenali desetiletou vodu, byl vyhlášen tretí, tedy nejvyšší stupen povodnové aktivity.

SCP ukončily dvoutýdenní odstávku výroby, modernizace pokračuje

14. 9. 1998 | Zdroj: ČTK | Článek Článek

SCP ukoncily dvoutýdenní odstávku výroby, modernizace pokracuje KOŠICE 14.zárí (zpravodaj CTK) - V akciové spolecnosti Severoslovenské celulózky a papírny dnes uvedli do zkušebního provozu nová zarízení, která významnou merou prispejí k zlepšení životního prostrední v okolí závodu.

Vývoz zemědělských komodit z ČR za srpen 1998 (3. část)

31. 8. 1998 | Zdroj: Celní statistika | Článek Článek

Vývoz zemedelských komodit z CR za srpen 1998 (3. cást) 19019091 Prípr.neobs.mléc.tuky sacharozu glukózu nebo škrob nebo ITALSKA REPUBLIKA 0.835 t 71660 Kc 85.82 Kc\kg MONGOLSKO 0.010 t 2834 Kc 283.40 Kc\kg Celkem vyvezeno 0.845 t 74494 Kc 184.61 O Kc\kg 19019099 Prípr.potravin z mouky krupice nebo škrobu s >5% sachar. a >3% BENINSKA REPUBLIKA 0.280 t 71148 Kc 254.10 Kc\kg POLSKA REPUBLIKA 0.

Dovoz zemědělských komodit do ČR za srpen 1998 (4. část)

31. 8. 1998 | Zdroj: Celní statistika | Článek Článek

Dovoz zemedelských komodit do CR za srpen 1998 (4. cást) 20079933 Zavareniny marmelády a podobne z jahod cukr nad 30% RAKOUSKA REPUBLIKA 1.802 t 64829 Kc 35.98 Kc\kg RECKA REPUBLIKA 5.515 t 108227 Kc 19.62 Kc\kg SPOLKOVA REPUBL.NEMECKO 2.520 t 180732 Kc 71.72 Kc\kg Celkem dovezeno 9.837 t 353788 Kc 42.440 O Kc\kg 20079935 Zavareniny marmelády a podobne z malin cukr nad 30% ITALSKA REPUBLIKA 0.

LEN PŘADNÝ srpen 1998 - zpráva MZe ČR

30. 8. 1998 | Zdroj: MZe ČR | Článek Článek

Situacní a výhledová zpráva LEN PRADNÝ srpen 1998 Reditel odboru strategie a komodit MZe CR ing. Jirí Dubec ------------------------------------------------------------------------- Odpovedný redaktor: Ing .Robert Adamec - MZe CR Zdroje informací a zpracovatelé podkladu: Agritec s.r.o.

Zlínské Vodovody a kanalizace loni se ziskem přes 2,43 mil.Kč

27. 8. 1998 | Zdroj: ČTK | Článek Článek

Zlínské Vodovody a kanalizace loni se ziskem pres 2,43 mil.Kc ZLÍN 27.srpna (CTK) - Auditovaným ziskem 2,434 miliónu korun ukoncila lonské hospodarení a.s.Vodovody a kanalizace (VaK) Zlín. Její výnosy cinily 238,026 miliónu a náklady 234,591 miliónu korun. Polovinu výnosu tvorily tržby za vodné a 42 procent tržby za stocné, což je shodné s rokem 1996.

Odkazy

Přidat odkaz

Agris Online

Agris Online

Agris on-line
Papers in Economics and Informatics


Kalendář


Podporujeme utipa.info