Avíza

21. - 24.2. 2019 Veletrhy HOHE JAGD & FISCHEREI

8 .1. 2019 | Zdroj: Agris | Článek Článek

Ve dnech 21.-24. února 2019 se bude konat myslivecký a rybářský veletrh HOHE JAGD & FISCHEREI v Salzburgu, kde se představí 620 mezinárodních vystavovatelů.

24. - 28.2.2019 Zájezd na veletrh Simagena 2019

10 .12. 2018 | Zdroj: ČSCHMS | Článek Článek

Ve dnech 24. - 28. února 2019 se v Paříži uskuteční mezinárodní veletrh zemědělské a lesnické techniky a chovatelství Simagena. Jak jsme vás již před časem informovali, ani v roce 2019 nebudou na této prestižní pařížské výstavě chybět čeští chovatelé masného skotu se svými zvířaty.

28.2.2019 Odborné přednášky určené pro zemědělskou praxi

18 .1. 2019 | Zdroj: ČAZV | Článek Článek

Dovolujeme si Vás pozvat na odborné přednášky pro zemědělskou praxi, které 28. 2. 2019 pořádá Výzkumný ústav pícninářský, spol. s r.o. (Zahradní 1 v Troubsku). Přednášky budou zaměřeny na problematiku inovace technologií pěstování rostlin, čmeláci na zahradě, vlastní hodnocení počasí, vláha v půdě a meziplodiny.

8. - 11.4.2019 Dotační možnosti v agrárním sektoru

5 .2. 2019 | Zdroj: pro-bio.cz | Článek Článek

Ministerstvo zemědělství a Státní zemědělský intervenční fond Vás srdečně zvou v rámci aktivit Celostátní sítě pro venkov na semináře.

10.4. 2019 Seminář - Aktuality v potravinovém právu a související problematika

13 .2. 2019 | Zdroj: Potravinářská komora | Článek Článek

Dovolujeme si Vás pozvat na seminář, který bude věnován aktuálním novinkám v evropském a českém potravinovém právu, prodeji potravin a komunikaci o potravinách na internetu a zkušenostem dozorových orgánů při aplikaci potravinového práva.

11. - 13. 4. 2019 Veletrh AGRItech EXPO Zambia 2019

18 .1. 2019 | Zdroj: MZe ČR | Článek Článek

Ministerstvo zemědělství a Velvyslanectví ČR v Lusace zvou zástupce českého soukromého sektoru se zájmem o vývoz potravinářské i zemědělské techniky, souvisejících technologií a vstupů do zemědělské výroby (krmiva, osiva, hnojiva, apod.) na trh Zambie a dalších států v jihoafrickém regionu k účasti na veletrhu.

22.5. 2019 Dlouhodobý travní stacionár Závišín – seminář k 50. výročí založení

31 .1. 2019 | Zdroj: ÚKZÚZ | Článek Článek

ÚSTŘEDNÍ KONTROLNÍ A ZKUŠEBNÍ ÚSTAV ZEMĚDĚLSKÝ Vás zve na DLOUHODOBÝ TRAVNÍ STACIONÁR ZÁVIŠÍN - odborný seminář k 50. výročí založení, který se koná 22. května 2019 v hotelu Rezidence Goethe, Zádub - Závišín 3.

Agris Online

Agris Online

Agris on-line
Papers in Economics and Informatics
ISSN: 1804-1930


Kalendář


Podporujeme utipa.info