Avíza

22.10. 2019 TK SVOL „Lesníci a dřevaři společně pro záchranu lesů“

16 .10. 2019 | Zdroj: svol.cz | Článek Článek

Krátká tisková konference navazuje na historicky významný krok, ke kterému dojde během dopoledne, kdy bude podepsáno: Memorandum o spolupráci mezi účastníky zastupujícími nestátní lesnický a dřevařský sektor v ČR.

24.10. 2019 Seminář Monitoring eroze zemědělské půdy

9 .10. 2019 | Zdroj: Státní pozemkový úřad | Článek Soubor

Státní pozemkový úřad pořádá bezplatný seminář na téma Monitoring eroze zemědělské půdy, který proběhne dne dne 24. října 2019 od 9 hodin v Jihlavě.

29.10. - 1.11. 2019 WOOD-TEC

26 .6. 2019 | Zdroj: Veletrhy Brno, a.s. | Článek Článek

Ve dnech 29. října - 1. listopadu 2019 proběhne na výstavišti v Brně Mezinárodní veletrh pro dřevozpracující a nábytkářský průmysl WOOD-TEC.

6. - 7.11. 2019 Konference XXII. Rostlinolékařské dny

15 .10. 2019 | Zdroj: Agromanual.cz | Článek Soubor

Česká společnost rostlinolékařská, z. s. za podpory Ministerstva zemědělství ČR a odborné spoluúčasti ČAZV - odboru rostlinolékařství, Ústředního kontrolního a zkušebního ústavu zemědělského, Agrární komory ČR, Zemědělského svazu ČR, České asociace ochrany rostlin a za účasti zástupců Deutsche Phytomedizinische Gesellschaft, Österreichische Arbeitsgemeinschaft für integrierten Pflanzenschutz a Slovenské rastlinolekárské spoločnosti pořádá ve dnech 6. a 7. listopadu 2019 XXII. Rostlinolékařské dny.

12.11. 2019 Odborný seminář Změny rostlinolékařských postupů při dovozu a vývozu rostlin a rostlinných produktů

14 .10. 2019 | Zdroj: ÚKZÚZ | Článek Článek

Ústřední kontrolní a zkušební ústav zemědělský pořádá odborný seminář Změny rostlinolékařských postupů při dovozu a vývozu rostlin a rostlinných produktů podle nové legislativy Evropské unie konaný dne 12. listopadu 2019 na Ministerstvu zemědělství, Těšnov 65/17, Praha 4. patro, místnost 400.

28. - 29.11. 2019 Konference - Sysli pro krajinu, krajina pro sysly

7 .10. 2019 | Zdroj: Ministerstvo životního prostředí | Článek Článek

Ve dnech 28.-29. listopadu 2019 proběhne ve Velkých Pavlovicích Konference - Sysli pro krajinu, krajina pro sysly. Cílem setkání je představit nejnovější poznatky o stavu a ochraně sysla obecného v České a Slovenské republice.

29.11. - 1.12. 2019 Jihočeská rybářská výstava

26 .6. 2019 | Zdroj: www.vcb.cz | Článek Článek

Ve dnech 29. listopadu - 1. prosince 2019 proběhne na Výstavišti v Českých Budějovicích Jihočeská rybářská výstava.

Agris Online

Agris Online

Agris on-line
Papers in Economics and Informatics
ISSN: 1804-1930


Kalendář


Podporujeme utipa.info