Avíza

22. - 26.8. 2022 European Congress of Conservation Biology

2 .2. 2022 | Zdroj: ČZU | Článek Článek

Zveme Vás k účasti na European Congress of Conservation Biology (ECCB 2022), který se uskuteční na ČZU v Praze v termínu 22. – 26. srpna 2022.

7.9. 2022 Konference 50 let dlouhodobých polních pokusů ÚKZÚZ

28 .2. 2022 | Zdroj: ÚKZÚZ | Článek Článek

Ústřední kontrolní a zkušební ústav zemědělský pořádá dne 7. září v Brně mezinárodní konferenci 50 LET DLOUHODOBÝCH POLNÍCH POKUSŮ.

14.-15.9. 2022 Agrarian Perspectives XXXI.

6 .5. 2022 | Zdroj: ČZU | Článek Článek

Ve dnech 14.-15. září 2022 proběhne na České zemědělské univerzitě v Praze, Provozně ekonomické fakultě mezinárodní konference Agrarian Perspectives XXXI.

Agris Online

Agris Online

Agris on-line
Papers in Economics and Informatics
ISSN: 1804-1930


Kalendář


Podporujeme utipa.info