Avíza

30. - 31.1. 2023 Zelinářské dny 2023

20 .12. 2022 | Zdroj: ZUČM | Článek Článek

Zelinářské dny 2023 se budou konat 30. - 31. ledna 2023 v hotelu JEZERKA, Seč - Ústupky.

31.1. 2023 Konference Živá krajina

7 .12. 2022 | Zdroj: ČZU | Článek Článek

Dne 31. ledna 2023 od 9:00 hodin proběhne v aule ČZU druhý ročník konference Živá krajina.

22.2. 2023 Výživa rostlin jako součást integrované ochrany rostlin

19 .12. 2022 | Zdroj: ÚKZÚZ | Článek Článek

Ústřední kontrolní a zkušební ústav zemědělský pořádá dne 22. února 2023 od 10:00 do 14:00 hodin online seminář prostřednictvím platformy Teams na téma: Výživa rostlin jako součást integrované ochrany rostlin.

11. - 12.10. 2023 Magdeburský seminář o ochraně vod 2023

20 .12. 2022 | Zdroj: Ministerstvo životního prostředí | Článek Článek

Magdeburský seminář o ochraně vod 2023 na téma „Extrémní hydrologické jevy a jejich dopady v povodí Labe" se uskuteční ve dnech 11. - 12. října 2023 v Karlových Varech.

Agris Online

Agris Online

Agris on-line
Papers in Economics and Informatics


Kalendář


Podporujeme utipa.info