Výsledky hlasování


8.3.2023 - 30.4.2023
 • Výskyt je průměrný
  33,33%
 • Výskyt je nadprůměrný, ale neděláme proti němu žádná opatření
  26,66%
 • Výskyt je nadprůměrný a používáme přípravky proti němu určené
  40%


7.1.2023 - 7.3.2023
 • Pouze v obchodě
  26,86%
 • Výhradně u prodejců z vlastního chovu
  14,92%
 • Nekupuji, mám vlastní chov slepic
  58,2%


6.11.2022 - 6.1.2023
 • Navštěvuji tyto akce několikrát do roka
  4,87%
 • Většinou jednou ročně.
  21,95%
 • Byl/a jsem tam párkrát v životě.
  36,58%
 • Nikdy jsem na výlovu nebyl/a.
  36,58%


5.9.2022 - 5.11.2022
 • Ano, značí kvalitní výrobek, který vyberu
  57,5%
 • Mnohdy ano, ale odradí mě cena
  18,75%
 • Většinou ano
  2,5%
 • Tato označení na výrobcích neřeším
  21,25%


1.7.2022 - 1.9.2022
 • Ano dbám na to stále.
  59,67%
 • Převážně nakupuji naší produkci
  8,06%
 • Za těchto cen již na původ nekoukám.
  32,25%


1.5.2022 - 30.6.2022
 • Ano, určitě se změní struktura vysetých plodin
  26,61%
 • Nevím, nedokážu posoudit
  1,61%
 • Ne, struktura vysetých plodin zůstane stejná
  71,77%


7.3.2022 - 30.4.2022
 • Myslím, že ne
  72,26%
 • Myslím, že v malé míře ano
  21,84%
 • Myslím, že převážně ano
  5,88%


13.12.2021 - 6.3.2022
 • Kupuji stále stejné potraviny jako doposud
  63,63%
 • Některé potraviny kupuji i po zdražení, některé pouze levnější než doposud
  26,36%
 • Kupuji pouze levnější potraviny než doposud
  10%


3.11.2021 - 12.12.2021
 • Ano - do popelnice k tomu určené
  27,27%
 • Ano - mám vlastní kompost
  65,15%
 • Netřídím
  7,57%

Agris Online

Agris Online

Agris on-line
Papers in Economics and Informatics


Kalendář


Podporujeme utipa.info