Výsledky hlasování


1.7.2018 - 31.8.2018
 • Ano. Voda se v dohledné budoucnosti stane vzácnou i v naší republice.
  81,19%
 • Nevím. Situaci nesleduji.
  1,7%
 • Ne. Dostupnost vody v ČR bude přibližně stejná. Pouze sušší měsíce v roce zkreslují situaci.
  17,09%


1.5.2018 - 30.6.2018
 • Ano. Náš větší podnik tím šetří náklady a jde vpřed s novými technologiemi.
  38%
 • Ne. Náš podnik je malý a návratnost investice moc dlouhá.
  46%
 • Ne. Ačkoli je náš podnik větší, má raději konzervativnější způsob farmaření.
  16%


1.3.2018 - 30.4.2018
 • Vnímám odlišnosti, v zahraničí nakupuji kvalitnější potraviny.
  74,48%
 • Neumím říci, v zahraničí jsem nikdy potraviny nenakupoval/a.
  9,18%
 • Pociťuji určité rozdíly, ale obecně jsem s kvalitou potravin v ČR spokojen/á.
  16,32%


1.1.2018 - 28.2.2018
 • Ano. Je zkušený v agrárním sektoru.
  18,51%
 • Nevím. Zatím nemám dostatek informací k posouzení.
  19,13%
 • Ne. Na jeho místě bych raději viděl/a většího odborníka.
  62,34%


2.12.2017 - 31.12.2017
 • Ano. Souhlasím s některými výjimkami.
  14,73%
 • Ano. EET bych zrušil/a celkově.
  31,57%
 • Ne. Neměly by být žádné výjimky.
  53,68%


5.10.2017 - 1.12.2017
 • Ano, plochy budou klesat, výkupní ceny budou nižší
  30,5%
 • Situace bude obdobná jako v letošním roce
  23,72%
 • Ne, plochy oseté cukrovou řepou se budou navyšovat
  45,76%


28.8.2017 - 4.10.2017
 • Cena je vysoká, ale máslo nakupuji stále stejně
  48,51%
 • Máslo již nenakupuji tak často nebo se ho snažím vyhledat za nižší cenu
  32,67%
 • Máslo nahrazuji jinými tuky
  18,81%


23.6.2017 - 27.8.2017
 • Sucho nebude mít na výnosy žádný vliv
  4,1%
 • Pouze v malé míře
  17,8%
 • Ano způsobí značné ztráty na výnosech
  78,08%


25.4.2017 - 22.6.2017
 • Ne neovlivní
  35,71%
 • Nevím, příznaky viróz zatím nejsou patrné
  16,66%
 • Ano značně
  19,04%
 • Ano značně, ale jen v některých oblastech ČR
  28,57%


21.2.2017 - 23.4.2017
 • Ano vybírám převážně tyto potraviny
  67,94%
 • Místo původu zkoumám jen u některých výrobků
  24,35%
 • O původ potravin se nezajímám
  7,69%

Agris Online

Agris Online

Agris on-line
Papers in Economics and Informatics


Kalendář


Podporujeme utipa.info