Dopis agrární komory premiérovi se týkal biopaliv

Na návrh ministryně zemědělství Mileny Vicenové nepodporovat dotacemi výrobu biopaliv a nekalkulovat v tomto případě ani s vratkou spotřební daně reagovala agrární komora vedená Janem Velebou dopisem premiérovi Miroslavu Topolánkovi."Jak zajisté víte Česká republika se zavázala, že počínaje příštím rokem bude přimíchávat do paliv určité procento vyrobené z obnovitelných zdrojů. Tento závazek je chvályhodný a má dopady ve více společenských oblastech, ať již dopady ekologické - biopaliva jsou šetrnější k životnímu prostředí jsou z obnovitelných zdrojů, zároveň umožní produkci surovin zemědělcům, kteří mají v EU značné přebytky potravinářské produkce a v neposlední řadě také umožní Evropě i ČR snížit závislost na zemích, které produkují strategickou surovinu - ropu.

Rád bych Vás upozornil, že ve všech ostatních státech EU existuje podpora výroby biopaliv ať již formou vratky spotřební daně, nebo přímou podporou producentů a nebo zpracovatelů. V 15 zemích Unie je tato podpora realizována formou vratky spotřební daně. Výrobu biopaliv podporují i jinak tak liberální země, jako jsou například Spojené státy americké. Pokud bychom byli výjimkou a biopaliva nijak nepodporovali, lihobenzinový program by se u nás vůbec nenastartoval a nebyl by konkurenceschopný. Tento program pomůže vyřešit problémy spojené s produkcí přebytků obilovin a cukrové řepy a umožní našim prvovýrobcům se efektivně realizovat i na poli nepotravinářské produkce.

Rozhodnutí nepodporovat výrobu a zrušení vratky spotřební daně z biolihu je v přímém rozporu s dosavadním systémem podpory bionafty respektive výroby metylesteru řepky olejné, který je notifikován EU a u kterého zůstala zachována i vratka spotřební daně v příštím roce. Tento nesoulad v přístupu k oběma těmto komoditám mnohdy vede i ke spekulacím veřejnosti, pro koho je tento stav výhodný a kdo na něm profituje.

Rád bych Vám, pane premiére, tímto způsobem tlumočil stanovisko Agrární komory ČR a jejích členských organizací, kde zásadně nesouhlasíme s tím, aby výroba biopaliv zůstala úplně bez jakékoliv podpory a vyhrazujeme si právo tento svůj názor veřejně vyjádřit a upozornit na tento stav naší veřejnost všemi dostupnými prostředky.

Agrární komora ČR zastupuje jak soukromé zemědělce, tak i zemědělské, lesnické a potravinářské podniky a mnoho zájmových sdružení. Agrární komora zastupuje 107 tisíc lidí pracujících přímo v zemědělství a mnoho dalších v navazujících odvětvích. Pane premiére, rozhodnutí Vaší vlády o podpoře biopaliv se přímo dotkne všech lidí v zemědělském sektoru.

Věřím, že Vaše vláda rozhodne v této otázce na základě zdravého rozumu, a že se zařadíme mezi všechny ostatní země podporující obnovitelné zdroje a výrobu a spotřebu biopaliv," končí dopis premiérovi Jan Veleba, prezident AKČR..

Vážený pan

Ing. Mirek Topolánek

předseda vlády ČR

Praha

Na vědomí: ministři vlády ČR

Tisk

Další články v kategorii

Agris Online

Agris Online

Agris on-line
Papers in Economics and Informatics


Kalendář


Podporujeme utipa.info