Články kauzy Biopaliva

S blížícím se koncem zelené nafty hledají čeští zemědělci nový způsob úspory

6. 8. 2013 | Zdroj: ÚZEI, Agronavigator.cz | Článek Článek

Čeští zemědělci začali s blížícím se koncem tzv. zelené nafty masivně hledat způsoby, jak ušetřit pohonné hmoty a efektivně využívat pracovníky i stroje. Dokazuje to silná poptávka po systému WEBDISPEČINK, který monitoruje stroje a práci v zemědělství. Úspory se výrazně projeví snížením spotřeby pohonných hmot, přesčasových hodin, administrativní práce a opotřebením zemědělské techniky.

Pozor při použití zaplavených travních porostů a obilovin v zařízeních na výrobu bioplynu

25. 6. 2013 | Zdroj: ÚZEI, Agronavigator.cz | Článek Článek

Častý dotaz mnoha zemědělců v současné době zní: kam s travní sečí ze zatopených ploch? Porosty jsou totiž často tak silně zanesené pískem a celkově znečištěné, že nemohou být zkrmovány. Bioplyn jako alternativa. Alternativou je fermentace materiálu v zařízeních na výrobu bioplynu.

Biopaliva Čechům jídlo neberou – potvrzeno čísly

13. 6. 2013 | Zdroj: CZ Biom - České sdružení pro biomasu | Článek Článek

Klišé, že biopaliva produkovaná v České republice zabírají plochu pro pěstování potravin, není pravdivé. Na tiskové konferenci to dokázali zástupci Českého sdružení pro biomasu a Svazu výrobců bionafty. Naopak se díky číslům ukazuje, že za rok – po zrušení „Zelené nafty“, mohou biopaliva významně přispět k omezení skokového zvýšení cen potravin, které Ministerstvo zemědělství předpokládá.

Bionafta a směsná motorová nafta

9. 5. 2013 | Zdroj: CZ Biom - České sdružení pro biomasu | Článek Článek

Alternativou ke klasické motorové naftě je v ČR bionafta a směsná motorová nafta. Je to umožněno právními předpisy, zejména zákonem o spotřební dani. Předmětem daně jsou metylestery mastných kyselin (FAME), metylestery mastných kyselin řepkového oleje (MEŘO) a směsná motorová nafta s nejméně 30 % MEŘO (SMN B30). Využití bionafty v praxi bylo ověřováno mezi jinými třemi případovými studiemi.

Stále méně řepkového oleje na výrobu biopaliv

6. 5. 2013 | Zdroj: ÚZEI, Agronavigator.cz | Článek Článek

Řepka květ

V Německu se používá stále méně řepkového oleje k výrobě biopaliv. Jak minulý týden informovala Unie na podporu olejnatých a proteinových rostlin (UFOP) s odvoláním na údaje BLE (Spolkový úřad pro zemědělství a výživu), bylo v roce 2012 zpracováno na biopaliva celkem 1,036 mil. t řepkového oleje.

Zrušte cíl pro biopaliva, vyzývají vědci

30. 4. 2013 | Zdroj: E15 on line | Článek Článek

Kapalná biopaliva, která nahrazují benzin a naftu v dopravě, jsou opět pod palbou. Tentokrát vědci z Evropské poradní rady vědeckých akademií (EASAC) vyzvali Evropskou komisi, aby přehodnotila, nebo úplně zrušila cíl nahradit desetinu motorových paliv do roku 2020 biopalivy. V současné době jediná životaschopná biopaliva první generace podle vědců nemohou přispět ke snižování emisí skleníkových plynů.

Američtí farmáři rozorávají poslední zbytky prérie

26. 2. 2013 | Zdroj: APIC-AK | Článek Článek

Boom biopaliv a vysoké ceny obilovin vedou americké farmáře k likvidaci přirozených travnatých ploch. V roce 2011 bylo v USA poprvé zpracováno více kukuřice na bioetanol, než kolik bylo použito jako krmivo pro zvířata. S dramatickými důsledky, jak vědci nyní varují.

Minimalizace dopadu výroby biopaliv

13. 12. 2012 | Zdroj: ÚZEI, Agronavigator.cz | Článek Článek

Evropská komise zveřejnila návrh, který by měl omezit pěstování biopaliv na úkor potravinářské výroby. Využívání biopaliv z potravinářských plodin bude omezeno na 5 % v zájmu dosažení cíle směrnice o energiích z obnovitelných zdrojů, aby 10 % energie pocházelo z obnovitelných zdrojů.

Slunečnice k výrobě bioplynu místo kukuřice

11. 12. 2012 | Zdroj: ÚZEI, Agronavigator.cz | Článek Článek

Slunečnice pole

Veřejnost požaduje větší rozmanitost v pěstování energetických rostlin. Existují různé alternativní a doplňující rostliny ke kukuřici, které přispívají k tvorbě humusu a obohacují osevní postupy. Žlutě kvetoucí rostlina je aktuálně nabízena jako alternativa popřípadě doplněk k pěstování kukuřice na výrobu bioplynu.

Komora podpoří diskusi o biopalivech

28. 11. 2012 | Zdroj: APIC-AK | Článek Článek

V pátek 9. listopadu navštívila Agrární komoru ČR delegace amerických odborníků ze státu Iowa spolu se zástupci české společnosti Mitas. Vysvětlení, jak se tito lidé dostali dohromady spolu se zástupci agrární komory, je nasnadě.

Agris Online

Agris Online

Agris on-line
Papers in Economics and Informatics


Kalendář


Podporujeme utipa.info