Týdenní farmářské ceny v ČR - ČSÚ


Datum Komodita Cena Jednotka Čas. řady Graf - měsíc Graf celkově
23.06.2017 Kukuřice krmná 3848,00 Kč/t Zobrazit Graf 1 Graf 2
23.06.2017 Ječmen krmný 3342,00 Kč/t Zobrazit Graf 1 Graf 2
31. týden Jalovice jateč. A v živ. 36,73 Kč/kg Zobrazit Graf 1 Graf 2
23.06.2017 Pšenice krmná 3706,00 Kč/t Zobrazit Graf 1 Graf 2
26. týden Pšenice potravinářská 3881,00 Kč/t Zobrazit Graf 1 Graf 2
31. týden Jatečná prasata S,E,U (ž. hm.) 34,36 Kč/kg Zobrazit Graf 1 Graf 2
23.06.2017 Žito 3638,00 Kč/t Zobrazit Graf 1 Graf 2
12. týden 2013 Brambory tuzemské konzum. 5,27 Kč/kg Zobrazit Graf 1 Graf 2
31. týden Krávy jatečné A v živém 32,05 Kč/kg Zobrazit Graf 1 Graf 2
23.06.2017 Řepka ozimá 11102,00 Kč/t Zobrazit Graf 1 Graf 2
26. týden Brojlerová kuřata I 22,33 Kč/kg Zobrazit Graf 1 Graf 2
23.06.2017 Ječmen sladovnický 4534,00 Kč/t Zobrazit Graf 1 Graf 2
31. týden Jateční býci S,E,U,R (ž. hm.) 47,36 Kč/kg Zobrazit Graf 1 Graf 2
23.06.2017 Oves krmný 3541,00 Kč/t Zobrazit Graf 1 Graf 2
25. týden Mléko kravské Q 8,34 Kč/l Zobrazit Graf 1 Graf 2
Zpět na výběr sekce cen

Agris Online

Agris Online

Agris on-line
Papers in Economics and Informatics
ISSN: 1804-1930


Kalendář


Podporujeme voa3r.eu