Týdenní farmářské ceny v ČR - ČSÚ


Datum Komodita Cena Jednotka Čas. řady Graf - měsíc Graf celkově
20.03.2020 Kukuřice krmná 3774,00 Kč/t Zobrazit Graf 1 Graf 2
20.03.2020 Ječmen krmný 3528,00 Kč/t Zobrazit Graf 1 Graf 2
18. týden Jalovice jateč. A v živ. 30,81 Kč/kg Zobrazit Graf 1 Graf 2
20.03.2020 Pšenice krmná 3926,00 Kč/t Zobrazit Graf 1 Graf 2
12. týden Pšenice potravinářská 4066,00 Kč/t Zobrazit Graf 1 Graf 2
18. týden Jatečná prasata S,E,U (ž. hm.) 34,74 Kč/kg Zobrazit Graf 1 Graf 2
20.03.2020 Žito 3784,00 Kč/t Zobrazit Graf 1 Graf 2
12. týden 2013 Brambory tuzemské konzum. 5,27 Kč/kg Zobrazit Graf 1 Graf 2
18. týden Krávy jatečné A v živém 27,37 Kč/kg Zobrazit Graf 1 Graf 2
20.03.2020 Řepka ozimá 9784,00 Kč/t Zobrazit Graf 1 Graf 2
16. týden Brojlerová kuřata I 22,15 Kč/kg Zobrazit Graf 1 Graf 2
20.03.2020 Ječmen sladovnický 4986,00 Kč/t Zobrazit Graf 1 Graf 2
18. týden Jateční býci S,E,U,R (ž. hm.) 43,11 Kč/kg Zobrazit Graf 1 Graf 2
20.03.2020 Oves krmný 3699,00 Kč/t Zobrazit Graf 1 Graf 2
12. týden Mléko kravské Q 8,83 Kč/l Zobrazit Graf 1 Graf 2
Zpět na výběr sekce cen

Agris Online

Agris Online

Agris on-line
Papers in Economics and Informatics
ISSN: 1804-1930


Kalendář


Podporujeme utipa.info