Týdenní farmářské ceny v ČR - ČSÚ


Datum Komodita Cena Jednotka Čas. řady Graf - měsíc Graf celkově
19.04.2019 Kukuřice krmná 4257,00 Kč/t Zobrazit Graf 1 Graf 2
19.04.2019 Ječmen krmný 4145,00 Kč/t Zobrazit Graf 1 Graf 2
22. týden Jalovice jateč. A v živ. 35,29 Kč/kg Zobrazit Graf 1 Graf 2
19.04.2019 Pšenice krmná 4414,00 Kč/t Zobrazit Graf 1 Graf 2
16. týden Pšenice potravinářská 4614,00 Kč/t Zobrazit Graf 1 Graf 2
22. týden Jatečná prasata S,E,U (ž. hm.) 33,99 Kč/kg Zobrazit Graf 1 Graf 2
19.04.2019 Žito 4417,00 Kč/t Zobrazit Graf 1 Graf 2
12. týden 2013 Brambory tuzemské konzum. 5,27 Kč/kg Zobrazit Graf 1 Graf 2
22. týden Krávy jatečné A v živém 31,85 Kč/kg Zobrazit Graf 1 Graf 2
19.04.2019 Řepka ozimá 9265,00 Kč/t Zobrazit Graf 1 Graf 2
11. týden Brojlerová kuřata I 22,54 Kč/kg Zobrazit Graf 1 Graf 2
19.04.2019 Ječmen sladovnický 5480,00 Kč/t Zobrazit Graf 1 Graf 2
22. týden Jateční býci S,E,U,R (ž. hm.) 45,95 Kč/kg Zobrazit Graf 1 Graf 2
19.04.2019 Oves krmný 4057,00 Kč/t Zobrazit Graf 1 Graf 2
16. týden Mléko kravské Q 8,99 Kč/l Zobrazit Graf 1 Graf 2
Zpět na výběr sekce cen

Agris Online

Agris Online

Agris on-line
Papers in Economics and Informatics
ISSN: 1804-1930


Kalendář


Podporujeme utipa.info