Týdenní farmářské ceny v ČR - ČSÚ


Datum Komodita Cena Jednotka Čas. řady Graf - měsíc Graf celkově
08.02.2019 Kukuřice krmná 4307,00 Kč/t Zobrazit Graf 1 Graf 2
08.02.2019 Ječmen krmný 4395,00 Kč/t Zobrazit Graf 1 Graf 2
14. týden Jalovice jateč. A v živ. 34,77 Kč/kg Zobrazit Graf 1 Graf 2
08.02.2019 Pšenice krmná 4477,00 Kč/t Zobrazit Graf 1 Graf 2
6. týden Pšenice potravinářská 4661,00 Kč/t Zobrazit Graf 1 Graf 2
14. týden Jatečná prasata S,E,U (ž. hm.) 29,42 Kč/kg Zobrazit Graf 1 Graf 2
08.02.2019 Žito 4479,00 Kč/t Zobrazit Graf 1 Graf 2
12. týden 2013 Brambory tuzemské konzum. 5,27 Kč/kg Zobrazit Graf 1 Graf 2
14. týden Krávy jatečné A v živém 30,77 Kč/kg Zobrazit Graf 1 Graf 2
08.02.2019 Řepka ozimá 9492,00 Kč/t Zobrazit Graf 1 Graf 2
6. týden Brojlerová kuřata I 22,51 Kč/kg Zobrazit Graf 1 Graf 2
08.02.2019 Ječmen sladovnický 5394,00 Kč/t Zobrazit Graf 1 Graf 2
14. týden Jateční býci S,E,U,R (ž. hm.) 46,75 Kč/kg Zobrazit Graf 1 Graf 2
08.02.2019 Oves krmný 3990,00 Kč/t Zobrazit Graf 1 Graf 2
8. týden Mléko kravské Q 9,11 Kč/l Zobrazit Graf 1 Graf 2
Zpět na výběr sekce cen

Agris Online

Agris Online

Agris on-line
Papers in Economics and Informatics
ISSN: 1804-1930


Kalendář


Podporujeme utipa.info