Společný chov ovcí a daňčí zvěře

Společný volný chov ovcí a daňčí zvěře v zimě může probíhat zcela bez problémů. Ve výzkumu, probíhajícím po dobu dvou zimních období (od začátku listopadu do konce února) v Německu, nebyl zaregistrován žádný výskyt onemocnění spojených s ročním obdobím. Obě skupiny zvířat zcela neomezeně projevovaly druhově specifické způsoby chování. V reprodukční užitkovosti a významném komplexu fyzické kondice nebyly zjištěny žádné negativní odchylky. V období předjaří/na počátku léta přivedly na svět všechny matky obou živočišných druhů zdravé potomky.

Následující podmínky jsou předpokladem úspěšného společného zimního chovu ovcí a daňčí zvěře:· zdravá zvířata s dobrou fyzickou kondicí,· podmínkám na stanovišti a výživným poměrům je nutné přizpůsobit hustotu osazení prostoru zvířaty (cca 0,5 VDJ/ha),· dostatečně vydatný stav porostu na pastvině,· dostatek doplňkového krmiva (seno), volná dostupnost minerálních látek, · pravidelné dodávky pitné vody,· ochranné přístřešky vybavené podestýlkou na výše položeném příhodném úseku pastviny, · úsek lesního porostu k realizaci přirozené potřeby daňčí zvěře izolovat se,· periodická kontrola zdravotního stavu zvířat (analýza vzorků trusu v předjaří a na podzim; v případě potřeby zavedení programů profylaxe pod vedením veterinárního lékaře ohledně eliminace endo- a ektoparazitů, infekčních onemocnění; zásobování organismu zvířat stopovými prvky atd.)

Potravní spektrum ovcí je podstatně širší než u daňků (trávy, byliny, spásání křovisek a stromů). Daňčí zvěř je velmi nenáročná a přizpůsobivá, živí se převážně spásáním porostu na pastvině. Upřednostňuje jako životní prostor volnou krajinu se stejným podílem lesních porostů, luk a polí.

Tisk

Další články v kategorii

Agris Online

Agris Online

Agris on-line
Papers in Economics and Informatics


Kalendář


Podporujeme utipa.info