NCAUR: Národní středisko pro zemědělský aplikovaný výzkum v USA

NCAUR (National Center for Agricultural Utilization Research) je největší ze čtyř výzkumných center Ministerstva zemědělství USA (USDA-ARS) a světových výzkumných jednotek zabývajících se biovědami. Posláním tohoto střediska je hledat nová využití a trhy pro zemědělské komodity v USA. Investice do programů základního a aplikovaného výzkumu v NCAUR vedly ke vzniku stovek nových výrobků a technologií prospěšných pro zemědělský obor, přispívajících k obecnému prospěchu a k trvalému zvyšování kvality života.

NCAUR tvoří několik výzkumných jednotek, a to:

* Cereální produkty a potravinářská věda

* Výzkum biologické ochrany plodin

* Biotechnologie fermentace

* Potravinářské a průmyslové oleje

* Mikrobiální genomika a biovýroba

* Mykotoxiny

* Nové plodiny a výroba

* Rostlinné polymery

Aktivity výzkumného oddělení “Cereální produkty a potravinářská věda”

Uvedené oddělení se zaměřuje na programy základního a aplikovaného výzkumu, jejichž cílem je vývoj nových průmyslových výrobků a výrobků s prospěchem pro zdraví (srdce), které využívají cereálie.

Jedním z nově vyvinutých výrobků je tekutý Fantesk™ – stabilní suspenze mikroskopických kapek oleje v roztoku nebo gelu škrobu, která má vzhled teplem ošetřeného škrobového výrobku, ale má zdokonalené vlastnosti tím, že obsahuje olejovou fázi.

Velikost kapek oleje se pohybuje v rozmezí od 0,1 do 10 µm (1/250000 až 1/2500). Při stání nedochází k jejich shlukování nebo usazování na povrchu.

Tekutý Fantesk™ se suší, vznikají vločky, které se melou na jemný prášek, který při doteku není olejnatý, nýbrž suchý. Olej je zachycen ve formě mikročástic uvnitř sušeného škrobového prášku. Sušený Fantesk™ lze používat přímo jako přísadu v prášku nebo ho lze snadno směšovat s horkou vodou, čímž se rekonstituuje původní tekutý výrobek s libovolným obsahem sušiny. Tekutinu lze aplikovat na různé povrchy, po usušení vzniká tenká fólie. V závislosti na volbě zdrojů škrobu, typu oleje a dalších přísad použitých během výroby nebo následně, je možná široká škála potravinářských i průmyslových aplikací. Patří mezi ně nízkotučné náhražky do potravin, nosiče aromat, smáčedla, kosmetické výrobky a výrobky k péči o vlasy, farmaceutické prostředky určené k vnější aplikaci a systémy, prostřednictvím kterých se do organizmu přivádějí léky (drug delivery systems).

Více informací o Fantesk™.

Trendem ve výrobě potravin jsou potraviny s nízkým obsahem tuku, energie a cholesterolu. Vyvíjejí se nové složky pro potraviny označované jako nutraceutika, které zvyšují obsah rozpustné vlákniny ve stravě. Mohly by tak přispívat ke snižování hladin cholesterolu v krvi. Oatrim vyráběný z ovesné mouky je jedním z těchto výrobků. Lze snadno začleňovat do řady potravin, např. mléčných výrobků (včetně sýrů) a nápojů, salátových zálivek, dipů, arašídového másla. Oatrim se vyrábí patentovaným postupem. V roce 1993 byl jedním ze 100 vyhodnocených výrobků, které dostaly od časopisu pro vědu a výzkum (Research & Development Magazine) prestižní cenu za výzkum a vývoj.

Nutrim X je nová generace náhražek tuku. Vyrábí se ze zrna ovsa nebo ječmene. Dodává pekařským výrobkům vláčnost, jemnost a soudržnost. Pracuje se na vývoji nových sacharidů, které se získávají prostřednictvím enzymů z cukru. Nacházejí uplatnění ve výrobcích se sníženým obsahem energie.

Za velmi naléhavé se považuje vývoj nového průmyslového využití bílkovin semen. Ačkoliv se tyto bílkoviny ve velké míře používají v potravinářském průmyslu, je málo informací o potenciálním využití těchto materiálů v nepotravinářské oblasti, kde v současné době dominují polymery na bázi nafty. Výzkum se zaměřuje na sledování vztahů mezi složením a vlastnostmi u bílkovin semen, charakterizaci tokových vlastností bílkovinných izolátů a směsí a na vývoj nových směsí na bázi proteinů.

Další významnou oblastí je vývoj mazadel pro kovodělný průmysl. Snahou je nahradit mazadla, která se dosud vyrábějí z ropy, novými výrobky bio-povahy (bio-based lubricants).

Tisk

Další články v kategorii

Agris Online

Agris Online

Agris on-line
Papers in Economics and Informatics


Kalendář


Podporujeme utipa.info