Fermentovanými výrobky proti kardiovaskulárním chorobám

Vědci v posledních letech studují vliv fermentovaných mléčných výrobků na prevenci nemocí. Řada studií ukázala, že tyto výrobky mají vliv na snižování krevního tlaku a že to souvisí s vytvářením biologicky aktivních peptidů s inhibičními účinkem na enzym ACE (enzym konvertující aniotensin). Tyto peptidy jsou v primární struktuře peptidů zakódované a inaktivní, ale mohou být uvolněny proteolýzou při procesu trávení nebo během zpracování potravin. Jednou z cest, jak dosáhnout proteolýzy, je endogenní působení enzymů mléka a enzymů z kultur mléčných bakterií, tzn. že se bioaktivní peptidy uvolní během fermentace.

Snižování tlaku

Chr. Hansen nedávno publikoval studii s kulturou označenou „Cardi-04“ (Lactobacillus helveticus). Při pokusu na spontánně hypertenzních myších (telemetrická metoda měření) krmených fermentovaným mlékem s Cardi-04 se po 24 hodinách po krmení snížil systolický tlak z 176 ± 9 na 169 ± 9 mm Hg a diastolický tlak se snížil obdobně z 131 ± 5 na 123 ± 5 mm Hg. Účinek byl zřetelný již po třech až šesti hodinách.

Mechanismus snížení krevního tlaku

Měřením odezvy na zvýšenou dávku angiotensinu I u spontánně hypertenzních myší bylo zjištěno, že Cardi-04 uvolňuje bioaktivní látky, které interferují s renin-angiotensinovým systémem tím, že inhibují enzym ACE.

Vliv na srdeční činnost

Současně byl pozorován vliv Cardi-04 na srdeční činnost. Nejde jen o snížení oscilací při tlukotu srdce, ale i puls se sníží průměrně o 15 úderů/min během 24 h po krmení (vrchol nastane po 12-15 h a dosáhne snížení o 26 úderů/min).

Účinek na krevní tlak i na srdeční činnost nebyl zatím zjištěn u žádné potraviny. Účinek byl nejvýraznější, když byla zvířata v aktivní periodě (9,5 až 20,5 h po krmení). Při extrapolaci výsledků ze zvířat na lidi bude zřejmě důležité, že aplikace výrobku je účinná jako prevence, když nastanou každodenní „spouštěcí situace“ (vrchol stresu nebo mírná hypertenze) ovlivňující srdeční rytmus.

Tisk

Další články v kategorii

Agris Online

Agris Online

Agris on-line
Papers in Economics and Informatics


Kalendář


Podporujeme utipa.info