Deštnice je spjata s výzkumem chmele

V areálu firmy Chmelař v Deštnici se nachází výzkumná chmelařská stanice. Její počátky se datují do roku 1926. V tomto roce byl Karel Osvald, rodák z Domoušic na Lounsku, pověřen ministerstvem zemědělství řízením šlechtitelských prací na pokusné zemědělské stanici v Deštnici. Pod jeho vedením započaly v roce 1927 první selekční práce ve chmelu a šlechtění. V roce 1939 byla tehdejší Výzkumná stanice chmelařská z Deštnice přestěhovaná do Rakovníka. V květnu 1945 Karel Osvald opět přebírá statek v Deštnici. Stanice se v roce 1947 přestěhovala do Žatce.

V roce 1994 vznikla firma V. F. Humulus, a to za účelem výzkumu v oblasti chmele se zvláštním zaměřením na ozdravování původních Osvaldových klonů žateckého poloranného červeňáku. Sídlem společnosti je Žatec, pro postavení pokusných chmelnic a výzkumné laboratoře byl vybrán areál firmy Chmelař v Deštnici - původní působiště dr. Osvalda. Novodobá pokusná chmelnice a výzkumná laboratoř tam byly vybudovány v roce 1997.

V současné době se stále s úspěchem pěstují vyšlechtěné Osvaldovy klony žateckého poloranného červeňáku, které rostou na 80 procentech chmelnic v ČR. Doc. dr. Ing. Karel Osvald zemřel v roce 1948 a byl uložen do rodinné hrobky v Domoušicích. V roce 1999 byla v Deštnici odhalena jeho pamětní busta (na snímku).

V bývalé sušárně chmele v areálu firmy Chmelař se nachází také chmelařské muzeum. Je v něm možné zhlédnout historii výzkumné stanice, fotogalerii prací ve chmelu, ukázku technických zařízení, původní pec, chmelové známky za věrtele a ostatní zajímavosti. První návštěvníky muzeum přivítalo při odhalení busty Dr. Osvalda - 21. září 1999.

Tisk

Další články v kategorii

Agris Online

Agris Online

Agris on-line
Papers in Economics and Informatics
ISSN: 1804-1930


Kalendář


Podporujeme utipa.info