Recenze CD - Plevelné rostliny

Ing. Jiří Juren; AGRO

Kompaktní disk s názvem „Plevelné rostliny“ vydaný Výzkumným ústavem rostlinné výroby v Praze je něčím jiným, než by většina z vás pravděpodobně čekala. Něco jiného jsem popravdě čekal i já, když jsem toto CD poprvé dostal do ruky a byl požádán, abych na něj napsal recenzi.

Očekával jsem encyklopedii, která bude nápomocna agronomům v určování jednotlivých plevelných druhů, doplněnou o doporučení, jak které plevele hubit. Encyklopedie to skutečně je, až potud jsem se příliš nemýlil. Nestaví ovšem plevele do pozice jednoznačných škůdců, které je třeba z pozemku bezezbytku vyplenit. Zjistíte to záhy poté, co si na úvodním snímku vyberete mezi českou nebo anglickou verzí. Dozvíte se totiž, cituji: „Plevele jsou nezbytnou součástí agroekosystému. Z toho důvodu není cílem v rámci systému regulace jejich úplné vyhubení na zemědělské půdě. Účelem je potlačení výskytu plevelných druhů pod ekonomický práh škodlivosti při zachování co nejvyššího druhového spektra plevelů a tím přispět k uchování genetického fondu rostlin v ekosystému.“ To je dle mého názoru ten správný přístup k chápání polního společenstva jako celku.

Na pravé straně najdete menu pro ovládání encyklopedie společně s možností se kdykoliv přepnout mezi češtinou nebo angličtinou. Kompaktní disk tedy může sloužit i jako výukový program v oblasti botaniky. Pojďme ale k vlastnímu obsahu.

Seznámíte se s významem plevelů, jejich rozdělením, vývojem plevelných společenstev, reprodukcí, ale také s evidencí plevelů a jejich regulací. Nezbytnou součástí je i několik historických faktů o autorovi tohoto díla, tedy VÚRV v Praze, dokládající jeho povolanost.

Po dočtení až sem by se mohlo zdát, že plevele jako takové mají jen samá pozitiva. Dle mého názoru však CD nabízí nestranný pohled, respektující jak pozitivní a negativní, tak i ekologický význam plevelných společenstev. Současně jsou plevele rozděleny do několika specifických skupin podle různých hledisek. Opusťme ale strohý popis, protože ani toto CD není pouze obsáhlým textovým souborem, ten by se ostatně možná vešel na disketu. Kompaktní disk je to hlavně proto, že obsahuje velké množství doprovodných fotografií. Jejich náhledy se zobrazují ve sloupci na levé straně a po kliknutí myší se zvětší do patřičné velikosti. Pokud je na nich vyobrazen konkrétní plevel, je samozřejmě doplněn názvem. Nečekejte však pouze obrázky rostlin, protože jak už jsem zmínil encyklopedie se věnuje plevelům v celé šíři, tedy i vývoji plevelných společenstev a jejich regulaci, které do značné míry ovlivňuje svou činností člověk. Nejde jen o samotnou zemědělskou výrobu, podílí se na něm i dopravou či změnou klimatických podmínek.

Snad jen s výukovým filmem, který je součástí CD mohou nastat problémy, u mě k nim tedy došlo, protože nešel spustit přes odkaz v menu. Není ale potřeba žádných velkých počítačových znalostí, aby se dal tento problém obejít. Stačí poklepat na ikonu CD mechaniky na monitoru a po rozbalení menu poklepat na ikonu „video“. Pak už se můžete bez problémů vydat společně s modrým krtkem, který vám bude v tomto filmu průvodcem, do říše plevelů.

Toto CD je tedy možno zařadit spíše mezi výukové projekty, vzniklo ostatně za podpory MŠMT ČR. Bez povšimnutí by ho však neměli nechat ani staří praktici, protože v něm lze nalézt nejednu zajímavost.

Tisk

Další články v kategorii

Agris Online

Agris Online

Agris on-line
Papers in Economics and Informatics


Kalendář


Podporujeme utipa.info