Test objevil jedy ve vejcích slepic

Vejce slepic chovaných v Česku obsahují jedovaté organické látky. Vyplývá to z výsledků mezinárodního projektu nevládních organizací, které nechaly testovat zhruba dvě stě vajec z osmnácti zemí světa. Ve všech vejcích objevila česká laboratoř Axys Varilab hexachlorbenzen, polychlorované bifenyly či dioxiny, které mohou poškozovat imunitní a hormonální systém nebo způsobovat rakovinu. Nejvíce hexachlorbenzenu přitom obsahovala vejce z Liberce. Až za nimi skončily vzorky z intenzívně průmyslově využívané oblasti v Rusku anebo vejce z Indie, Mexika či Bulharska. Vzorky z Lysé nad Labem zase obsahovaly nejvíce PCB ze všech zkoumaných vajec.

"Všechna česká vejce překročila evropský limit pro hexachlorbenzen," poznamenal Jindřich Petrlík, předseda sdružení Arnika a koordinátor mezinárodního projektu.

Testovaná vejce ovšem nepocházela z obchodů, ale od drobných chovatelů. Ve velkochovech se totiž vejce testují a slepice se vůbec nedostanou do kontaktu s přírodou. Sdružení Arnika uvádí, že jedy ve vejcích z drobných chovů ukazují na znečištění životního prostředí. Mezinárodní projekt slouží ekologickým organizacím k tlaku na vlády, aby zpřísnily nakládání s nebezpečnými chemikáliemi a dodržely mezinárodní Stockholmskou úmluvu o snížení a odstranění toxických organických látek z prostředí. Petici v tomto znění, kterou podepsalo více než devět tisíc občanů, včera odevzdali lidé z Arniky ve sněmovně.

Podobný test na přítomnost jedovatých organických látek zorganizovala Arnika už loni, kdy nechala prověřit krev ministra životního prostředí Libora Ambrozka (KDU-ČSL). Krev si zároveň nechali odebrat i další evropští ekologičtí ministři. Ambrozek vyšel z testů jako jeden z nejhorších, v jeho krvi byla například druhá nejvyšší koncentrace pesticidů a bifenylů, laboratoř objevila i DDT. Ministerstvo životního prostředí si nechalo vypracovat podrobnou inventuru toxických organických látek, z níž vyplynulo, že těmito sloučeninami jsou více či méně zamořeny stovky míst v republice."Nezanedbatelné množství látek je mimo naši kontrolu," upozornil Ivan Holoubek z Masarykovy univerzity Brně, vedoucí týmu lidí, kteří na inventuře dva roky pracovali a loni zveřejnili její výsledky.

"Jsem dlouho přesvědčen o tom, že chemikálie jsou pro životní prostředí opravdu problém," tvrdí Bedřich Moldan, senátor a stínový ministr životního prostředí za ODS. Dodal, že hlavním rizikem organických látek je především v jejich dlouhodobém působení. Proto je Moldan zastáncem toho, aby se nakládání s chemikáliemi upravilo. S tím počítá připravovaná evropská politika, pro niž se vžila zkratka REACH. Český Svaz chemického průmyslu, který se na přípravě REACH podílí, souhlasí s principy nových předpisů, ale varuje před možnými dopady na celý průmysl. Podle studie kanceláře Arthur D. Little by přímé náklady na testování chemických látek mohly v unii dosáhnout tří až sedmi miliard eur a v následujících patnácti až dvaceti letech by se chemická výroba mohla propadnout až o čtvrtinu. To by mohlo znamenat ztrátu na HDP unie až tři procenta.

Tisk

Další články v kategorii

Agris Online

Agris Online

Agris on-line
Papers in Economics and Informatics
ISSN: 1804-1930


Kalendář


Podporujeme utipa.info