Sázení stromků má zpoždění, lesáky zdrželo počasí

V závěru týdne se pracovníci společnosti Lesy města Písku chystají zahájit jarní výsadbu stromků a zalesnit zhruba čtyřicet hektarů volných ploch. Je to o něco méně, než v minulých letech a přibližně pětihektarový schodek budou muset vyrovnat v podzimních měsících. "Zaskočilo nás totiž nebývalé množství sněhu, kvůli kterému jsme plochy určené k zalesnění nestačili připravit. Klest, který tu zůstal po těžbě dřeva, se musí spálit nebo seštěpkovat a sníh, který na pasekách ležel letos nezvykle dlouho, k němu znemožnil přístup," vysvětlil včera ředitel společnosti Jiří Procházka.

Začít zalesňovat je letos zapotřebí co nejdříve a přípravné práce už nelze stihnout, i když se kromě zaměstnanců zapojili do přípravy ploch také brigádníci, které zajistil úřad práce z řad nezaměstnaných. Podle dosavadního vývoje počasí lze předpokládat, že do školek bude moci mechanizace k vyzvedávání sazenic vjet koncem prvního dubnového týdne a veškeré zalesňovací práce by měly být do konce dubna ukončeny. "Celý tento, pro les nesmírně důležitý kolotoč jarních prací, nám pomohou zvládnout nejen již zmínění uchazeči v evidenci úřadu práce, ale také studenti píseckých lesnických škol. Předpokládám, že na celém území píseckých lesů bude nasazeno přibližně šedesát lidí. Přímo na výsadbu pak chceme využít s ohledem na zkušenosti hlavně naše stálé zaměstnance a studenty. Sázení je práce s živým materiálem a jako taková vyžaduje nejen zkušenost a zručnost, ale také velmi odpovědný přístup," dodal ředitel Procházka.

I tak je zapotřebí, aby lesáci měli ještě dostatek štěstí na počasí. Zhoubné by bylo například velké sucho s vysokými teplotami, či naopak dlouhodobý déšť. Ideální je pravé dubnové počasí, kdy slunné a ještě relativně chladné dny střídají krátké přeháňky.

Součástí jarních "zalesňovaček" je rovněž takzvané vylepšování porostů založených během posledních dvou let. Zde hlavně loňské sucho některé sazenice zahubilo. Plochy se tedy musí doplnit sazenicemi novými. Stejně jako v minulých letech, i letos platí zásada, že v nově vysazovaných porostech musí být dodrženo předepsané zastoupení listnáčů jako zpevňujících dřevin.

Tisk

Agris Online

Agris Online

Agris on-line
Papers in Economics and Informatics
ISSN: 1804-1930


Kalendář


Podporujeme utipa.info