Začnou lidé topit obilím?

V současné době se začíná prokazovat, jak negativní dopad na veškeré formy života na Zemi má způsob života ve vyspělých světových státech. Vědci i lidé, kterým není lhostejná budoucnost našeho světa, doporučují například i využívání obnovitelných zdrojů energie. Mezi ekologické trendy topení patří v současnosti mimo jiné i topení biomasou. V současné době se objevil názor, že mezi energetické rostliny vhodné k topení by se mělo zahrnout i obilí. Jak uvedl podnikatel Josef Růžička, který se zabývá výrobou a prodejem štěpky, z technického hlediska by to neměl být problém, kromě dřevěné hmoty lze topit téměř vším.

Například i výrobky z obilné nebo řepkové slámy, konopí i slisovaných pilin. "Spálit jde v podstatě každý druh topiva, ale nemělo by to být na úkor účinnosti. Samotný kotel na biomasu se upravovat nemusí, pouze dopravní cesta jednotlivého druhu topiva do kotle, tak aby výkon byl co nejoptimálnější," objasnil. Dodal, že topení obilím ale považuje on sám spíš za etický problém, zvláště v současné době, kdy mnoho lidí na světě umírá hladem.

Topit obilím je výhodné

Opačný názor na celou věc má například Vladimír Verner z Červeného Kostelce, který tvrdí, že v naší republice je momentálně přes milion tun obilí, které se kazí. Podle něj by bylo optimální využít ho jako ideální tuzemský zdroj energie. Poukazuje přitom na výraznou finanční úsporu jednak pro zemědělce, kteří pro nadúrodu obilí nemají odbyt, a také pro spotřebitele, kteří by dali přednost vytápění biomasou. "Úspora domácnosti, která by při stávajících cenách využívala k topení obilí, by dosáhla úspory více než o třetinu oproti běžným komfortním palivům. Často se setkávám s názorem, že využití obilí, coby biomasy je neetické. Ale myslím, že jde spíš o psychickou zábranu. V našem státě jsou v současnosti neetické spíš jiné věci. Kupříkladu výroba lihu a průmyslového škrobu z brambor, nebo do nebe volající skutečnost, že zemědělci dostanou za tunu obilí pouze dva tisíce a méně korun," tvrdí Verner. Dodává, že v minulosti přebytky obilí skončily spíš na skládkách než v rámci humanitární pomoci u obyvatel hladovějících zemí.

"K zamyšlení může vést současná politika naší země, kdy jednu z nejlevnějších topných surovin tvoří stále uhlí," poukazuje Josef Verner.

Problém musí vyřešit vláda

Podle vedoucího rychnovského odboru Životního prostředí Luboše Melouna je topení biomasou jeden ze současných trendů, který u nás ale není ještě plně využíván. "Myslím, že řešení problému využití obilí jako levného ekologického topiva je spíš v kompetenci vlády, zejména ministerstva zemědělství. Zatím se na toto téma pouze diskutuje," uvedl . Dodal, že ekologické topení biomasou by plně podpořil, i když je toho názoru, že namísto obilí by šla využít celá škála jiných energetických plodin. "V současné době nejsou jasně nastolená ekonomická pravidla, i když současný trend směřuje k využití obnovitelných zdrojů energie alespoň více než z deseti procent, ekologie se řídí ekonomikou," řekl Luboš Meloun.

ETICKÝ I EKONOMICKÝ PROBLÉM

"Myslím, že řešení problému využití obilí jako levného ekologického topiva je spíš v kompetenci vlády, zejména ministerstva zemědělství. Zatím se na toto téma pouze diskutuje"

Tisk

Další články v kategorii

Agris Online

Agris Online

Agris on-line
Papers in Economics and Informatics


Kalendář


Podporujeme utipa.info