Rozdílná rentabilita pšenice a kukuřice mezi EU-15 a novými státy EU

Podle studie „Rozdíly zisku z polních plodin v Evropě“ (European arable crop profit margins) publikované v březnu 2005 realizují výrobci obilovin v zemích EU-15 vyšší hrubý zisk než výrobci v nových členských státech. Základní hrubý zisk v EUR na hektar z prodeje měkké pšenice v roce 2004 byl přibližně 3krát vyšší ve Francii a Německu než v Polsku a 1,5krát vyšší než v Maďarsku. Zmíněná studie uvádí, že hlavní příčinou tohoto rozdílu jsou diference přímých plateb na základě současných pravidel společné zemědělské politiky. Rozdíly vyplývají také z podstatně nižších hektarových výnosů v nových členských státech. Hrubé zemědělské zisky výrobců kukuřice v nových členských státech jsou rovněž nižší než jejich kolegů v hlavních produkčních zemích EU-15, ale rozdíly nejsou tak velké jako v případě pšenice.

Kalkulace základních hrubých zisků však nezahrnuje náklady na práci, opotřebení strojů a režijní náklady, které jsou zpravidla nižší v nových členských státech. Většina členských států EU (starých i nových) měla v roce 2004 malý čistý růst zisku, protože pokles tržních cen tendoval k tomu, že převážil růst hektarových výnosů obilovin. Avšak v Maďarsku v důsledku zavedení přímých dotací společné zemědělské politiky (155 EUR/ha) a dramatického zvýšení hektarových výnosů se úroveň hrubého zisku v roce 2004 proti roku 2003 více než zdvojnásobila. Tento zajímavý vývoj výnosů způsobil enormní problémy maďarským obchodníkům s obilovinami při odbytu obilovin. Naproti tomu v Polsku se situace vyvíjela opačně. Hektarové výnosy se zde zvýšily jen mírně, ceny prudce klesly a hrubý zisk z hektaru byl podstatně nižší než v roce 2003.

Srovnání základního hrubého zisku z pšenice a kukuřice ve vybraných státech EU

 

 

Základní hrubý zisk

EUR/ha

Hektarový výnos

t/ha

Cena výrobců

EUR/t

 

 

2004/05

2003/04

2004/05

2003/04

2004/05

2003/04

Francie

Pšenice 1)

754

766

7,79

6,43

90

113

 

Kukuřice

884

953

8,92

7,06

86

119

Německo

Pšenice 1)

775

763

8,21

6,52

88

126

 

Kukuřice

978

1 013

8,94

7,35

96

129

Polsko

Pšenice 1)

251

312

3,89

3,36

92

140

Maďarsko

Pšenice 1)

489

210

5,13

2,65

93

127

 

Kukuřice

807

330

7,12

4,02

117

120

1) měkká pšenice

Poznámka: základní hrubý zisk = příjem z prodeje plodiny plus dotace na hektar minus náklady na osiva, hnojiva a ochranné prostředky. Nezahrnuje pracovní a režijní náklady a náklady na mechanizační prostředky.

Tisk

Další články v kategorii

Agris Online

Agris Online

Agris on-line
Papers in Economics and Informatics
ISSN: 1804-1930


Kalendář


Podporujeme utipa.info