Biolaboratoř v zámku

Rekonstruovaný objekt Centra biologických technologií je od minulého týdne otevřený v zámku Akademie věd v Nových Hradech na Českobudějovicku. Soustředí se zde výzkum, vývoj a vzdělávání v oboru biotechnologií na úrovni obdobných center v zemích Evropské unie. Nový objekt v areálu Akademického a univerzitního centra, v němž jsou laboratoře a skleníkové haly, je součástí Ústavu fyzikální biologie Jihočeské univerzity. Evropská unie přispěla na tento projekt 1,36 miliónu eur, což je zhruba 43,1 miliónu korun. Zbývajících téměř 40 procent nákladů na stavbu a vybavení zaplatila Jihočeská univerzita a z části dotace Státního fondu životního prostředí.

„Projekt počítá se zapojením vědců na obou stranách hranice a jeho cílem je využívání moderních technologií v malých a středních podnicích v příhraniční oblasti,“ uvedl rektor univerzity Václav Bůžek. Hlavní náplní je základní výzkum v oborech na hranici fyziky, chemie a biologie. V České republice podobné centrum neexistuje. „Svým způsobem je i světově unikátní, protože jsme jediní, kdo dokáže za daných podmínek ve velkém množství pěstovat jakýkoli kmen řas s farmakologickou aktivitou,“ řekl ředitel centra Dalibor Štys. Srovnatelné centrum podle něj existuje v hornorakouském Hagenbergu, s nímž Jihočeská univerzita spolupracuje.

Starosta Nových Hradů a krajský radní František Štangl (ODS) si od projektu slibuje, že díky němu vznikne dvacítka nových pracovních míst a do města se nastěhují vědečtí pracovníci. „Důležité je, že objekt žije a je smysluplným způsobem využíván,“ uvedl starosta.

Tisk

Další články v kategorii

Agris Online

Agris Online

Agris on-line
Papers in Economics and Informatics


Kalendář


Podporujeme utipa.info