Návod na bělení srnčích trofejí

Radíme si

Jaroslav FOGLAR

Rád bych se se čtenáři Myslivosti podělil s praktickým postupem bělení srnčích a jiných trofejí. Dělám to tak celá léta pro téměř všechny členy naší myslivecké společnosti. A tak si myslím, že alespoň někomu se snad můj návod bude hodit.

Příprava trofeje

Hlavu ulovené zvěře nejprve stáhneme z kůže. Vyjmeme světla. Mozek vyjmeme lžičkou nebo nožíkem a proudem vody vyplavíme.

Hlavu nechávám namočenou alespoň 24 hodin ve studené vodě, kterou během této doby alespoň třikrát vyměním. Barva musí být dostatečně vyluhována.

Nyní je trofej připravena k vaření. Celá hlava musí být ponořena po růže. Doba varu se řídí stářím úlovku. Dostatečně uvařenou trofej poznám podle praskajících blan na nosních a čelních kostech. Do vaření nepřidávám žádné chemické přísady.

Pozor! V případě, že se jedná o zvěř ať již uhynulou, sraženou dopravním prostředkem nebo nějakým jiným způsobem usmrcenou a jehož paroží je ještě v líčí, je nutné každý parůžek obalit igelitovým sáčkem a pod růžemi pevně stáhnout. Igelity odstraníme až po uvaření a vyčištění trofeje.

Takto připravenou trofej (pozor, nesmí být převařená), začnu čistit od masitých částí. Během čištění ji občas smočím do teplé vody, aby bylo čištění snazší. Zcela očištěnou trofej dočistím silonovým kartáčem pod tekoucí vodou. Před vlastním prováděním bělení je lépe nechat trofej zaschnout, i když to není podmínkou.

Příprava na bělení.

Bělení za tepla - jedná se o způsob rychlejší.

Připravím si pásky ze slabšího igelitu široké asi 3 cm a dlouhé 0,75 až 1 metr. Těmito pásky ovážu růže a spodní část lodyh (tím zabráním stoupající pěně z bělicí lázně a případné nežádoucí vybílení parůžků).

Peroxid vodíku použiji o koncentraci 35%. Do nádoby naliji asi 1,5 litru 35% peroxidu vodíku (H2O2) a zahřívám na 75 °C V případě že nemám k dispozici teploměr poznám tuto teplotu tak, že se tvoří bublinky velikosti čočky. (Lázeň zahřívám na vařiči nebo pomocí ponorného vařiče).

Vlastní bělení

V této fázi vkládám do lázně trofej. V případě, že trofej není zcela ponořena až po pučnice, použiji vatu, kterou namočím do lázně a háčkem omotám pučnice.

V žádném případě se nesmí vařit. Doba bělení trvá asi 10 až 15 min. Trofej občas prohlédnu, zda je lebka dostatečně vybílená a neničí-li se barva zubů.

Obtížnější je bělení srnců ročků, kteří mají lehké parůžky a. v lázni tzv. plavou. S tohoto důvodu doporučuji trofej zatížit.

Z vybílené trofeje odstraním igelitové pásky, kterými byly omotány parůžky. Vybílenou trofej propláchnu pod tekoucí vodou nebo namočím do kbelíku se studenou vodou (ponořím i s parůžky, ovšem pokud se nejedná o parůžky v líčí, ty nesmí být v žádném případě namočeny).

Vyměním vodu a do čisté naliji asi 0,3 l 8% octa nebo kyselinu octovou nebo mravenčí v menším množství. Celou trofej nechám ponořenou v lázni jednu hodinu.

Po jedné hodině z kyselé lázně vyndám, znovu opláchnu pod tekoucí studenou vodou a opět přečistím silonovým kartáčem.

V případě, že se jedná o trofej v líčí, ještě na mokrou trofej použiji formaldehyd, který injekční stříkačkou vpichuji pod líčí dokola celého parůžku. Postupuji od růží k vrcholu. Nyní zbývá trofej usušit. Nejvhodnější sušení je na sluníčku. U trofeje v líčí suším parůžky dolů, ostatní parůžky nahoru, příp. bílé skvrny od formaldehydu vyčistím po zaschnutí silonovým kartáčem.

Když peroxidová lázeň vychladne, sliji ji do nějaké nádoby a utěsním. Uchovávám řádně označené v chladnu. Do této lázně později přidám asi 0,25l čerstvého peroxidu a můžu ji opět použít na další bělení.

K bělení vysoké, mufloní a daňčí zvěře jsem si zhotovil nádobu odpovídající velikosti a tvaru lebky. Nádoba je na jedné straně široká 28 cm, na protější 10 cm, dlouhá je 45 cm a hluboká 20 cm. Celý postup je stejný jako u srnčí zvěře. Ale protože by byla velká spotřeba peroxidu vodíku, polévám zbytek neponořené lebky sběračkou.

Pro případ nálezu staré trofeje (černé kosti) použiji vařící vodu, do které nasypu 20 dkg 88% dithioničitanu sodného a vložím do lázně. Po sežloutnutí kostí vyjmu a dám do studené vody. Takto připravenou trofej teprve začnu bělit podle výše popsaného postupu.

Všem čtenářům Myslivosti přeji hodně úspěchů při bělení trofejí.

Tisk

Další články v kategorii

Agris Online

Agris Online

Agris on-line
Papers in Economics and Informatics
ISSN: 1804-1930


Kalendář


Podporujeme utipa.info