Pozvánka na Fórum pro udržitelný rozvoj 2005

Předseda Rady vlády pro udržitelný rozvoj (RVUR) a místopředseda vlády pro ekonomiku Martin Jahn svolal na úterý 11. října 2005 od 9:00 do 16:00 v pořadí již druhé veřejné Fórum pro udržitelný rozvoj za dobu existence RVUR. Fóra se osobně zúčastní jeho náměstek Radek Špicar a rovněž místopředseda RVUR a ministr životního prostředí Libor Ambrozek.

Záštitu nad Fórem převzal primátor hlavního města Prahy Pavel Bém. Fórum se koná ve Velké zasedací síni Magistrátu hl. m. Prahy, Mariánské nám. 2, Praha 1. Všichni jste srdečně zváni.

Předběžný program (nejaktuálnější verzi najdete vždy na http://rvur.vlada.cz):

Blok

Akce

Kdo

8:00 - 9:00

Registrace

Image1.jpg

9:00 - 9:15

Zahájení

Petr Švec, ředitel Národní sítě Zdravých městČR, předseda Výboru pro komunikaci RVUR

9:15 - 12:30

Zpráva OECD „Hodnocení politiky, stavu a vývoje životního prostředí ČR“

Vystoupí ministr životního prostředí Libor Ambrozek, zástupci MŽP a ministerstva dopravy a reprezentanti OECD Christian Avérous a Kiyotaka Akasaka.

12:30–13:30

Přestávka na oběd

V přestávce proběhne tisková konference k dopolednímu bloku

13:30–16:00

Odpolední blok

Image2.jpg

Image3.jpg

Strategie hospodářského růstu ČR, Národní program reforem ČR a první situační zpráva ke Strategii udržitelného rozvoje ČR, diskuse

Náměstek místopředsedy vlády Radek Špicar

Image4.jpg

Rámec programů udržitelné spotřeby a výroby, diskuse

Předseda Pracovní skupiny RVUR pro udržitelnou spotřebu a výrobu Jiří Hlaváček, MŽP

Pozvánku, přihlášku a další informace o Radě vlády pro udržitelný rozvoj a o Fóru pro udržitelný rozvoj naleznete na http://rvur.vlada.cz.

Z důvodu zajištění dostatečné kapacity prosíme o registraci účastníků do 30. 9. 2005 přiloženým registračním formulářem. Zástupců médií se žádost o registraci netýká.

Podrobnější informace podá sekretariát RVUR, rvur@vlada.cz.

Tisk

Další články v kategorii

Agris Online

Agris Online

Agris on-line
Papers in Economics and Informatics
ISSN: 1804-1930


Kalendář


Podporujeme utipa.info