Ceny ministra životního prostředí 2005 uděleny

Cena ministra životního prostředí je udělována od roku 1994. Toto ocenění za výjimečné dílo ve prospěch životního prostředí a jeho ochrany, za výjimečné osobní nasazení nebo za významný počin získalo za dobu jeho existence 81 osobností ze sféry vědecké, kulturní, či pedagogické, ale také řada osobností z nevládního sektoru či z oblasti samosprávy či podnikatelské sféry.

Letošní Ceny ministra putují k následujícím osobnostem a organizacím:

Anna Hubáčková, vedoucí odboru životního prostředí Jihomoravského kraje

za dlouholetou práci pro životní prostředí Jihomoravského kraje. Anna Hubáčková pracovala řadu let v nejrůznějších pracovních pozicích ve svém kraji, vždy ale na straně a ve prospěch životního prostředí.

Václav Chaloupek, režisér a scénárista

za unikátní sérii televizních Večerníčků, které získaly i knižní podobu. Večerníčky Václava Chaloupka o medvědech, vlcích a vydrách vedou děti k poznání skutečného života a životních návyků těchto ohrožených zvířat způsobem pro dětské diváky a čtenáře velice atraktivním a umožňují tak tisícům z nich najít v sobě lásku k přírodě, zvířatům a životnímu prostředí vůbec.

Klub českých turistů

za již více než století trvající práci. Od roku 1888, kdy Klub českých turistů vznikl, jeho členové vyznačili neuvěřitelné množství zajímavých a atraktivních tras po celé České republice, ale i na Slovensku a v Zakarpatské oblasti Ukrajiny. Právě díky jeho obětavé práci se do přírody po turistických značkách i na různé klubové akce vydávají miliony milovníků a obdivovatelů.

Starosta obce Modrá Miroslav Kovářík

za dlouholetou činnost v oblasti revitalizace krajiny, obnovy a rozvoje venkova a obce Modrá, za oživení a udržení tradic místní a lidové kultury, za úspěšnou realizaci projektu na vybudování Archeoskanzenu a další velmi širokou škálu aktivit ve prospěch přírody a životního prostředí.

Ředitel Střediska ekologické výchovy a etiky SEVER Jiří Kulich

za mnohaleté cílevědomé úsilí v ekologické výchově a vzdělávání a za praktický příklad toho, jak dobře může v ekologické výchově fungovat spolupráce nevládních organizací, veřejné správy a škol. Jiří Kulich se ekologickému vzdělávání, výchově a osvětě věnuje od druhé poloviny sedmdesátých let. S manželkou Hanou založil známé středisko ekologické výchovy SEVER. Za rok 2004 získal společně se svou ženou také prestižní Cenu Josefa Vavrouška.

Vojen Ložek

za celoživotní a každodenní práci v přírodě a v její ochraně zejména ve středních Čechách. Dr. Vojen Ložek patří k výjimečným osobnostem české přírodovědy. Své rozsáhlé znalosti z geologie, fyzické geografie, speleologie, archeologie, zoologie, botaniky a ochrany přírody zhodnotil a prezentoval ve více než 1000 odborných publikacích. Své zkušenosti také ochotně předává nejen univerzitním studentům a účastníkům vědeckých konferencí, ale i profesionálním a dobrovolným ochráncům přírody.

Nadace Partnerství

za dlouhodobou finanční podporu konkrétních projektů na ochranu životního prostředí. Jde o nejvýznamnější českou nadaci podporující nevládní neziskové organizace a obce v aktivitách zaměřených na ochranu životního prostředí, udržitelný rozvoj a účast veřejnosti. Od svého vzniku v roce 1991 podpořila již 1700 projektů více než 180 miliony korun. Z řady programů Nadace zmiňme alespoň Strom života, ve kterém byla podpořena výsadba již více než jedné desítky tisíc stromů nebo program Greenways, v rámci kterého vznikly cyklistické trasy Praha-Vídeň a Krakov-Morava-Vídeň a také Moravské vinařské stezky.

Současně s Cenami ministra Libor Ambrozek předal i tři nové certifikáty firmám, které se zařadily do programu Ekologicky šetrný výrobek [1] a poprvé v historii byl představen i certifikát s názvem Environmentální prohlášení o výrobku [2].

Ekoznačku Ekologicky šetrný výrobek získaly následující společnosti:

Akciová společnost SOLODOOR ze Sušice za interiérové dveře a obložkové zárubně, jejichž základním výchozím materiálem je povrchově upravená dřevotřísková deska. Výrobky splňují kritéria stanovená pro jejich hodnocení i z pohledu lidského zdraví, neuvolňují žádné škodliviny typu formaldehydu.

Alfa Classic a. s. z Říčan u Prahy za tekuté mýdlo s obchodním názvem CREME. Jedná se o bezfosfátový, dobře rozložitelný koncentrovaný mycí prostředek s optimálním složením jak z hlediska pH, tak z hlediska minimální dráždivosti pro pokožku.

CIUR a. s. z Brandýsa nad Labem za celulózová vlákna vyrobená ze sběrového papíru. Celulózová vlákna jsou užívána v řadě výrobků, ve stavebně izolačních hmotách, v různých průmyslových aplikacích, např. jako přísada do asfaltových silničních koberců. Za zmínku určitě stojí skutečnost, že společnost CIUR byla první firmou, která v roce 1994 získala ekoznačku pro svoji tepelně izolační hmotu vyráběnou ze sběrového papíru.

Certifikát „Environmentální prohlášení o výrobku“ získal vysavač „ETA Proximo 1450“ od společnosti ETA Hlinsko.

Poznámky:

[1] Ekologicky šetrný výrobek – Národní program označování ekologicky šetrných výrobků je v České republice realizován od roku 1994. Značku EŠV má dnes více než 80 firem a více než 300 jejich výrobků. Cílem této značky, která je umísťována přímo na výrobku, je ovlivňovat rozhodování spotřebitele při nákupu.

[2] Environmentální prohlášení o výrobku je určeno především průmyslovým výrobkům. Vychází z hodnocení celého životního cyklu výrobku a představuje kvantifikovaná environmentální data o výrobku v takovém formátu, který umožňuje porovnávání mezi výrobky.

Narozdíl od ekoznačky, která je založena na porovnávání vybraných environmentálních ukazatelů z některých fází životního cyklu s předem stanovenými standardy, je „prohlášení“ kvantifikovanou výpovědí o environmentálních aspektech výrobku, a to ve všech fázích jeho životního cyklu.

Tisk

Další články v kategorii

Agris Online

Agris Online

Agris on-line
Papers in Economics and Informatics
ISSN: 1804-1930


Kalendář


Podporujeme utipa.info