Farmáři, poohlédněte se po službách factoringu

Podnikat v zemědělství je stále složitější. Výkupní ceny produktů klesají, zatímco ceny vstupů stoupají - osiva, pohonných hmot, hnojiv i samotné techniky. Mnohá zemědělská družstva se proto rozhodla provozovat mimo svoji vlastní činnost i další podnikatelské aktivity.

"My jsme se rozhodli věnovat i průmyslové výrobě. Dodáváme drobné technické součástky pro elektrotechnický průmysl a komponenty pro výrobce autobusů. Při tom jsme narazili na problém nedostatku peněžních prostředků na provoz družstva, způsobený delší dobou splatnosti našich odběratelů," uvedl František Houdek, místopředseda představenstva Zemědělsko obchodního družstva Zálší.

Ačkoliv družstvo patří k největším ve východních Čechách, i ono mělo potíže s bankovním úvěrem, nestačil ani dodavatelský úvěr. Schůdnou cestou se ukázalo být financování družstva pomocí factoringu. Po ověření spolehlivosti odběratelů a podpisu smlouvy začalo zemědělské družstvo posílat kopie vydaných faktur factoringové společnosti a do tří dnů inkasovalo až 90 procent hodnoty fakturované částky. Nemuselo čekat, až jim zákazníci zaplatí.

Factoring je velmi jednoduchý proces bez požadavků záruk či zástav, je operativní a jednoduchý. Factoringová společnost neposkytuje jen správu pohledávek, ale i zajišťování inkasa a případné vymáhání.

Odměna facoringové společnosti se pohybuje v řádu 0,1 procenta až jedno procento. Jakmile tedy dostane společnost od odběratele družstva zaplaceno, družstvu ještě zbytek fakturované částky doplatí.

Ocenit to mohou zejména pěstitelé řepy, kteří na vlastní náklady cukrovku zasejí, vypěstují a sklidí. Od cukrovaru dostanou zaplaceno 50 procent do konce roku, 20 procent do března a zbytek v létě.

Financování factoringem je pro mnohé české podnikatele v zemědělství zatím opomíjený finanční nástroj. Družstvo, které dosáhne stanoveného minimálního obratu a pravidelně dodává více odběratelům, může tuto alternativní finanční službu využít. Nepostradatelný je i pro typické zemědělské sezonní dodávky, kdy je potřeba nárazově profinancovat velké množství finančních prostředků. Hodí se i pro finančně slabší či začínající podniky, které dodávají zboží silným společnostem.

Cena factoringu je přitom přibližně stejná jako cena za standardní provozní financování. Factoring využívají i masokombináty, mlékárny nebo výrobny potravinářských produktů.

Tisk

Další články v kategorii

Agris Online

Agris Online

Agris on-line
Papers in Economics and Informatics


Kalendář


Podporujeme utipa.info