Ptáky v ČR někdo úmyslně tráví Furadanem

Státní veterinární správa ČR (SVS) potvrzuje, že případy otrav volně žijících ptáků, zejména dravců, ale i jiných zvířat, způsobil v naprosté většině karbofuran (2,3-dihydro-2,2-dimethyl-7-benzofuranol methylcarbamat), který traviči pro jeho snadnou dostupnost používají do návnad. Konstatoval to dnes mluvčí SVS Josef Duben. Podle jeho údajů je v ČR karbofuran uváděn na trh jako přípravek na ochranu rostlin (pesticid) ve formě postřiku a granulí pod základním obchodním názvem Furadan. Karbofuran není obsažen v žádném biocidním přípravku, který byl schválen k používání SVS v potravinářských nebo zemědělských provozech.

„Takovýto způsob hubení volně žijících zvířat přímo zapovídá zákon na ochranu zvířat proti týrání, je to však málo platné. Letos (od ledna do dubna, popřípadě května) ve Státním veterinárním ústavu v Jihlavě a v Praze prokázali otravu karbofuranem u 41 zvířat: 19 káňat, 6 orlů mořských, jednoho pochopa rákosního, 3 strak, jedné koroptve a dále u 3 vyder, ale i 4 psů, lišky, tchoře, kuny a hranostaje. Lze konstatovat, že se pod čísly Státního veterinárního ústavu v Jihlavě skrývá 6 hromadných otrav. V jednom případě šlo o 2 káňata, lišku a 3 straky, návnadou byla koroptev, v druhém případě bylo na místě otráveno 5 káňat, při třetím byly otráveny 3 vydry, tchoř a kuna, při čtvrtém případu 6 káňat, v pátém případě byla otrávena 2 káňata a jako zdroj byla určena otrávená straka a při šesté hromadné otravě uhynula dvě káňata a návnadou byl bažant. Pro představu, jak tomu bylo v loňském roce uvádíme, že v roce 2005 bylo prokázáno 12 otrav, především ptáků, samozřejmě karbofuranem,“ informoval Duben.

Podle něj nejde o náhodu, ale o úmyslné a zlomyslné zabíjení zvířat, které je v rozporu se zákonem a je prováděno velmi odporným a pro trávená zvířata velmi bolestivým způsobem. Řešením je samozřejmě účinný postih, který mají na starosti orgány činné v trestním řízení, ale je jasné, že usvědčit pachatele je velmi obtížné.

Právě proto, že se „obliba“ karbofuranu, jako jedu zvyšuje, je dalším možným řešením omezit, popřípadě ztížit možnost opatřit si jedy, v tomto případě v podstatě volně dostupný pesticid. SVS usiluje o obnovení jednání o omezení používání karbofuranu v ČR. V EU se již delší dobu uvažuje o jeho povolení maximálně pro moření osiva.

Tisk

Další články v kategorii

Agris Online

Agris Online

Agris on-line
Papers in Economics and Informatics
ISSN: 1804-1930


Kalendář


Podporujeme utipa.info