Příčinou otrav volně žijících ptáků je karbofuran

Pro snadnou dostupnost se používá do návnad. Otravy volně žijících ptáků, zejména dravců, ale i jiných zvířat, způsobil v naprosté většině karbofuran (2,3-dihydro-2,2-dimethyl-7-benzofuranol methylcarbamat), který traviči pro jeho snadnou dostupnost používají do návnad. V ČR je karbofuran uváděn na trh jako přípravek na ochranu rostlin (pesticid) ve formě postřiku a granulí pod základním obchodním názvem Furadan. Karbofuran není obsažen v žádném biocidním přípravku, který byl schválen k používání Státní veterinární správou ČR v potravinářských nebo zemědělských provozech.Tento způsob hubení volně žijících zvířat přímo zapovídá zákon na ochranu zvířat proti týrání. Letos již byla ve Státním veterinárním ústavu v Jihlavě a v Praze prokázána otrava karbofuranem u 41 zvířat: 19 káňat, 6 orlů mořských, jednoho pochopa rákosního, 3 strak, jedné koroptve a dále u 3 vyder, ale i 4 psů, lišky, tchoře, kuny a hranostaje. V SVÚ Jihlava bylo zjištěno 6 hromadných otrav. V jednom případě šlo o 2 káňata, lišku a 3 straky, návnadou byla koroptev, v druhém případě bylo na místě otráveno 5 káňat, při třetím byly otráveny 3 vydry, tchoř a kuna, při čtvrtém případu 6 káňat, v pátém případě byla otrávena 2 káňata a jako zdroj byla určena otrávená straka a při šesté hromadné otravě uhynula dvě káňata a návnadou byl bažant.V roce 2005 bylo prokázáno 12 otrav karbofuranem, především u ptáků. Nejde tedy o náhodu, ale o úmyslné a zlomyslné zabíjení zvířat velmi bolestivým způsobem, které je v rozporu se zákonem. Řešením je samozřejmě účinný postih, který mají na starosti orgány činné v trestním řízení; usvědčit pachatele je velmi obtížné.Státní veterinární správa ČR usiluje o obnovení jednání o omezení používání karbofuranu v ČR. V EU se již delší dobu uvažuje o jeho zákazu a povolení maximálně pro moření osiva.

Tisk

Další články v kategorii

Agris Online

Agris Online

Agris on-line
Papers in Economics and Informatics
ISSN: 1804-1930


Kalendář


Podporujeme utipa.info