Rostoucí obliba mléka a2

Hlavní bílkovinnou složkou mléka je kasein, který tvoří kolem 30 % (ca 2,5 g/porci). Vědci tvrdí, že kdysi dávno krávy produkovaly mléko obsahující výhradně beta-kasein typu A2 a genetickými mutacemi postupně došlo k tomu, že výrazně převažuje beta-kasein A1, který bývá považován za hlavní alergen mléka. Kromě toho jsou obsaženy i další typy beta-kaseinu. Beta-kaseiny A1 i A2 jsou tvořeny 209 aminokyselinovými jednotkami, přičemž na 67 místě je v případě typu A2 umístěn prolin a v případě typu A1 histidin.

Stejně jako se lidé odlišují barvou vlasů či očí, krávy se vyznačují různým podílem obou typů beta-kaseinu v mléce. Výzkum na Novém Zélandu ukázal, že čtvrtina holštýnských krav produkuje výhradně beta-kasein typu A2, takže tyto krávy jsou identifikovány a mléko je zpracováváno odděleně společností A2 Corp., která byla založena v r. 2000. Od r. 2003 je mléko a2 prodáváno jako špičkový výrobek na Novém Zélandu, v Austrálii, Asii a USA. Poptávka se zvyšuje.

V dubnu 2007 začala s produkcí mléka a2 první americká společnost – Prairieland Dairy v Nebrasce (175 krav z 1 500 dojí mléko a2). Toto mléko se distribuuje pod označením „Original Foods a2 Milk™“ a v USA se počítá se s vytvořením dalších stád.

Výhoda beta-kaseinu A2 spočívá v tom, že vzhledem k výše uvedenému nepatrnému rozdílu v aminokyselinovém řetězci je tato bílkovina během trávení štěpena rozdílně proti jiným variantám beta-kaseinů vyskytujících se v mléce, což je pro konzumenty výhodou.

Dairy Foods Int., 2007, č. 10, s. 32

Tisk

Další články v kategorii

Agris Online

Agris Online

Agris on-line
Papers in Economics and Informatics


Kalendář


Podporujeme utipa.info