Dotované mléko a mléčné výrobky ve školním roce 2007/2008

Nařízením vlády 211/2007 Sb. (Sbírka zákonů, 2007, č. 68) se mění nařízení vlády č. 205/2004 Sb., kterým se stanoví podmínky poskytování národní podpory spotřeby mléka a mléčných výrobků. Předmětem právní úpravy tohoto nařízení je stanovení systému národní podpory spotřeby tzv. školního mléka na další období, tj. na období od 1. září 2007 do 30. června 2008. Toto národní opatření navazuje na nařízení 2707/2000/ES a nařízení 1255/1999/ES, zaměřených na podporu Společenství pro poskytování mléka a některých mléčných produktů žákům ve školách.

Z důvodů očekávaného nárůstu nákladů na jednotlivé výrobky a z požadavku na širší zpřístupnění těchto výrobků žákům s ohledem na jejich nezastupitelný zdravotní význam ve stravování dětí se zvyšuje sazba národní podpory. Nařízení stanovuje výši národní podpory na 11 typů výrobků (viz nařízením 211/2007 aktualizovaná Příloha č. 2 k nařízení vlády 205/2004).

Sortiment mléčných výrobků, které mohou být státem podporovány se rozšiřuje o ochucený jogurt se sníženým obsahem tuku o objemu 150 gramů, a to s ohledem na požadavky a trendy ve výživě dětí.

Výše národní podpory zohledňuje i podporu zavádění prodejních automatů, v nichž jsou výrobky k dispozici po celý školní den (pořizovací cena automatu, servis, elektrická energie, kreditní karty atd.).

Ministerstvo financí zveřejňuje maximální ceny schválených výrobků zapojených do programu, a to na základě údajů o kalkulacích na jednotlivé výrobky, které jsou získány od schválených mlékáren. Platné maximální ceny od 1. ledna 2008 jsou uvedeny v Cenovém výměru 1/2008: Seznam zboží s regulovanými cenami, Příloha č. 2 (Cenový věstník MF 14/2007). Nahlédnutím do tohoto výměru lze získat přehled o sortimentu schválených výrobků mlékáren zapojených do programu.

Výtah z cenového výměru: MAXIMÁLNÍ CENY PRO ŽÁKY

Výrobek

Maximální

cena při prodeji

- běžná distribuce

Maximální

cena při prodeji

- automaty

mléko polotučné, čerstvé i trvanlivé, neochucené i ochucené, 200 a 250 ml

3,50- 4,00*

5,00 – 6,00*

jogurt ochucený, balení 150 g

4,50

6,00

jogurt ochucený smetanový, balení 150 g

4,50

6,00

jogurtové mléko, balení 250 ml

5,00

5,50

smetanový krém, balení 80 g

4,50

6,00

*Ceny se liší zejména podle druhu obalu (kelímek je levnější, Tetra Pak je dražší)

Poznámka: Plnotučné mléko a zatím ani ochucený jogurt se sníženým obsahem tuku nemá schválený žádná z mlékáren, které jsou zapojeny do programu „školní mléko“ .

Základní informace najdete v článku: Projekt "Školní mléko".

Podle materiálů uvedených v textu zpracovala Ing. Suková

Další informace na stránkách SZIF:

Příručka pro žadatele o podpory, školy a rodiče

Přehled dodávek školního mléka ve školním roce 2006/2007

Tisk

Další články v kategorii

Agris Online

Agris Online

Agris on-line
Papers in Economics and Informatics
ISSN: 1804-1930


Kalendář


Podporujeme utipa.info