MŽP navrhne vládě kompenzace skleníkových emisí z letů během předsednictví

Ministr životního prostředí Martin Bursík navrhne na pondělním jednání vládě, aby emise CO2, vzniklé v důsledku zvýšené nutnosti letů českých politiků a státních úředníků v průběhu českého předsednictví v Radě EU, vláda kompenzovala (tzv. „carbon offsetting“). „Kompenzace leteckých emisí z častějších služebních cest napomůže ke snižování emisí a adaptačním opatřením v rozvojových zemích. Letecké emise kompenzovali při svém předsednictví například Francouzi, Němci, Finové a Britové. Česká republika tímto opatřením podpoří nejvíce ohrožené rozvojové země,“ říká ministr Bursík.

„Poskytneme ministerstvům emisní kalkulačku, která podle nalétaných mílí spočte výši vyprodukovaných emisí a tím i výši kompenzace,“ říká I. náměstek ministra životního prostředí Jan Dusík. Kalkulačku připravila Mezinárodní organizace pro civilní letectví (ICAO). Výše úhrady se vypočítává podle tržní ceny emisní povolenky.

Konkrétním příkladem může být zpáteční let na trase Praha – Brusel. Letadlo při něm spotřebuje v průměru 3 114 kg paliva. Průměrný počet pasažérů je podle ICAO na této trase 132. Na každého z nich tedy připadá 217,4 kg vypuštěného CO2. Při aktuální ceně emisní povolenky (cca 15,60 eur) by tedy kompenzace takového letu činila 88 korun.

Kompenzační prostředky poputují do fondu Globální aliance pro změnu klimatu (GCCA), založeného Evropskou komisí na podporu redukčních i adaptačních klimatických projektů v chudých rozvojových zemích a ostrovních státech nejvíce ohrožených změnou klimatu. Tento fond již Česká republika podpořila v loňském roce dobrovolným příspěvkem ve výši 200 000 eur (cca 5 milionů korun). Podle předběžného odhadu by za dobu předsednictví měla česká vláda do fondu GCCA přispět cca dvěma miliony korun (cca 80 000 eur).

Jakub Kašpar, tiskový mluvčí MŽP

Tisk

Další články v kategorii

Agris Online

Agris Online

Agris on-line
Papers in Economics and Informatics
ISSN: 1804-1930


Kalendář


Podporujeme utipa.info