Agrofert loni se ziskem 6,1 miliardy před zdaněním

Agrofert Holding podnikatele Andreje Babiše loni vykázal zisk před zdaněním 6,153 miliardy korun. Konsolidovaný výsledek hospodaření dosáhl 4,43 miliardy oproti předloňským 3, 71 miliardy korun milionům Kč. Tržby holdingu dosáhly 101,365 miliardy, meziročně o 21,6 procenta více.

„Hlavní vliv na dosažení uvedených hodnot měl zejména pozitivní trend v hospodaření, a to především u společností chemického sektoru, a stabilizovaná výkonnost zemědělsko-potravinářského sektoru. Menší měrou se na výsledcích podílí i nově zařazené společnosti s jejich příspěvky a v poslední řadě nelze opomenout nemalý vliv konsolidačního rozdílu,“ okomentoval výsledky Babiš.

Naproti tomu negativně se na konečném výsledku hospodaření podle Babiše projevily rezervy a opravné položky v provozní oblasti hospodaření, které byly tvořeny především v důsledku pokračující globální finanční krize. Bilanční suma vzrostla z původních 60,564 miliardy na 68,855 miliardy korun. Tento nárůst byl způsoben převážně zařazením majetku nových akvizic a dále vzrůstem stavu zásob na skladech.

V důsledku pokračování restrukturalizace skupiny proběhlo v roce 2008 v rámci konsolidačního celku značné množství fúzí, převzetí jmění, navyšování základního kapitálu, ale i zakládání nových společností, a to vše s cílem vytvořit podmínky pro optimální nastavení hlavních aktivit jednotlivých společností, operativní řízení a zefektivnění rozhodovacích procesů.

Mezi nejvýznamnější akvizice roku 2008 patřily české a slovenské podniky zemědělské prvovýroby Belar, Proma - družstvo, První Žatecká a Zemos. Podstatná je ve výčtu nových společností také potravinářská společnost

Olma. Dále byly do konsolidačního celku nově zařazeny společnosti, které byly založeny v roce 2008. Jedná se o prodejce zemědělské techniky Agrotechnic Moravia a obchodní společnosti Agro Teplice nebo Milkargo majetková.

V konsolidačním celku Agrofertu je v současnosti 153 společností ovládaných a řízených a z 23 společností pod podstatným vlivem. Dalších 23 společností nebylo do v pořadí již jedenácté konsolidované účetní uzávěrky zařazeno.

„V budoucnosti se skupina zaměří hlavně na restrukturalizaci zemědělských a potravinářských firem a dále na personální dobudování skupiny s cílem vytvořit dostatečné personální rezervy na jednotlivé manažerské pozice,“ upřesnil Babiš.

Tisk

Další články v kategorii

Agris Online

Agris Online

Agris on-line
Papers in Economics and Informatics


Kalendář


Podporujeme utipa.info