Žádné nebezpečí veterináři nepodceňují

Na základě bohatých praktických zkušeností i na základě nedávného součinnostního cvičení v Boleticích (8. – 9. 9.) jsme opět vylepšili a doplnili pohotovostní plány. Pro případ vzplanutí nebezpečných nákaz zvířat či v případě povodní i různých havárií má totiž Státní veterinární správa ČR připravená modelová řešení – tzv. pohotovostní plány.

Tak byl například nyní z veterinárního hlediska doplněn pohotovostní plán pro případ jaderné havárie. Jak se na zmíněném cvičení na Šumavě ukázalo, není například zejména z hlediska welfare a s ohledem na časovou náročnost vhodné počítat s dekontaminací zasažených zvířat, ale jediné účinné řešení je rychlé usmrcení postižených zvířat.

Další důležité vylepšení je to, že byly do pohotovostních plánů doplněny jednotné mapy. Umožní to v případě nutnosti vytyčení ohniska při vzplanutí nějaké nebezpečné nákazy, či vymezení ochranných pásem, využít jednotné mapy, jednotné sítě, tj. jedněch jasných parametrů a souřadnic.

Všechny tyto údaje a fakta mají k dispozici na interním portálu Státní veterinární správy všichni pracovníci státního veterinárního dozoru, tj. všech krajských veterinárních správ a Městské veterinární správy v Praze.

Podle Milana Maleny, ústředního ředitele Státní veterinární správy ČR, jsou tyto kroky důkazem toho, že je stále, co zlepšovat, a svědčí to i o akceschopnosti orgánů státního veterinárního dozoru.

Tisk

Další články v kategorii

Agris Online

Agris Online

Agris on-line
Papers in Economics and Informatics
ISSN: 1804-1930


Kalendář


Podporujeme utipa.info