Ministr Šebesta schválil sazby národních doplňkových plateb

Ministerstvo zemědělství na základě žádostí zemědělců stanovilo sazby národních doplňkových plateb Top-Up pro rok 2009. K zemědělcům tak na základě dokumentu, který včera podepsal ministr Jakub Šebesta, poputuje bezmála 6,3 miliard korun.

Výpočet sazeb byl proveden na základě Evropskou komisí schválené výše národních obálek, celkových prostředků určených pro národní doplňkové platby v roce 2009 a směrného kurzu 25,164 korun za euro.

„Celkem je na národní doplňkové platby pro letošní rok určena částka téměř 6,3 miliardy korun. Celková podpora v rámci obálky Top-up pro přežvýkavce je letos o 6,1 procenta vyšší než v loňském roce,“ uvedl ministr.

Celkový přehled sazeb je uveden v následující tabulce:

Top Up 2009

Sazba

Kč/jednotka

Počet

jednotek

Celkem Kč

Zemědělská půda

1 184,00

3 512 539,53 ha

4 158 846 804

Len na vlákno

1 664,50

145,58 ha

242 318

Chmel - coupl.

3 019,60

5 580,83 ha

16 851 875

Chmel - decoupl.

4 474,60

5 584,37 ha

24 987 823

Přežvýkavci

1 461,30

1 018 084,20 VDJ

1 487 726 442

Krávy bez trž. produkce mléka

3 280,40

155 857,20 VDJ

511 273 959

Ovce/kozy

1 362,10

17 254,15 VDJ

23 501 878

Brambory-škrob - coupl.

1 668,60

33 660,00 t

56 165 076

Brambory-škrob - decoupl.

586,40

32 738,89 t

19 198 086

Celkem k výplatě

  

6 298 794 261

Nevyplacený zbytek

  

342 739

Celkem

  

6 299 137 000

Tisk

Další články v kategorii

Agris Online

Agris Online

Agris on-line
Papers in Economics and Informatics
ISSN: 1804-1930


Kalendář


Podporujeme utipa.info