Významná investice v oblasti zemědělské vědy a výzkumu

Ve Výzkumném ústavu veterinárního lékařství, v.v.i. v Brně byl dnes (9.12.09) slavnostně zahájen projekt AdmireVet. Tento projekt je jedním z prvních, které byly v rámci Operačního programu Výzkum a vývoj pro inovace schváleny v prioritě regionálního rozvoje výzkumných center. Svým rozsahem patří mezi nejvýznamnější v oblasti resortního zemědělského výzkumu.

Projekt „AdmireVet“ umožní vybudovat Centrum pro aplikovanou mikrobiologii a imunologii ve veterinární medicíně se zaměřením na aplikovaný biomedicínský a biotechnologický výzkum s multidisciplinárními přesahy. Slavnostního zahájení se za ministerstvo zemědělství zúčastnil náměstek ministra pro životní prostředí, výzkum a vzdělávání Jiří Urban.

„To, že náš výzkumný resortní ústav obstál v silné konkurenci mezi univerzitami a ústavy akademie věd, považujeme za prestižní záležitost. Dokládá to mimo jiné, že v zemědělském výzkumu jsou produkovány kvalitní výsledky,“ komentoval tento úspěch ředitel Miroslav Toman.

Získání projektu je podle jeho slov velkou výzvou pro to, aby se v budoucnu stali jedním z významných center aplikovaného výzkumu v České republice i Evropě. Od vybudování centra AdmireVet očekává zejména zrychlení přenosu nových poznatků a technologií v oblasti veterinární medicíny směrem k regionálním i evropským firmám. Za důležité ředitel považuje také vytvoření nových pracovních míst a výchovu mladých výzkumných pracovníků ve vědě i v biotechnologickém průmyslu.

Hlavní výzkumné aktivity projektu budou zaměřeny na vývoj živých i inaktivovaných veterinárních vakcín, studium imunitní odpovědi hostitele po vakcinaci, testování biologicky aktivních preparátů pro posílení imunity, přípravu diagnostických souprav pro rychlou detekci biologických agens a chemických kontaminant a monitorování původců závažných infekčních onemocnění v chovech hospodářských zvířat s cílem vypracovat postupy pro jejich prevenci a kontrolu.

Finanční dotace z veřejných zdrojů činí 365 mil. Kč, z toho podíl ze strukturálních fondů EU je85 procent. Projekt získal podporu krajského hejtmana, primátora města Brna a řady dalších institucí. Výzkumný ústav veterinárního lékařství v.v.i. se v hodnocení činností a dosahovaných výsledků dlouhodobě řadí mezi nejlepší resortní výzkumné ústavy.

Petr Vorlíček

tiskový mluvčí MZe

Tisk

Další články v kategorii

Agris Online

Agris Online

Agris on-line
Papers in Economics and Informatics
ISSN: 1804-1930


Kalendář


Podporujeme utipa.info